Motioner för framtiden

Lördagen 24 januari träffades kring 200 ombud för Göteborgs socialdemokratiska föreningar och klubbar för att besluta om vilka motioner partidistriktet ska skicka till partikongressen som kommer hållas i Västerås 29-31 maj.

Partidistriktets ordförande, tillika infrastrukturminister, Anna Johansson inledde distriktskongressen med att tala om vikten att vara ett framåtblickande parti. Därefter gav Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande och partidistriktets vice ordförande, en reflektion över det politiska läget, både i Sverige och i Göteborg.

Drygt 40 motioner hade skickats till partidistriktet för behandling och många engagerade ombud deltog i debatten om motionerna. Efter att på lördag eftermiddag avslutat mötet kan partidistriktet nu se fram mot att, med de 13 ombud Göteborg representeras av på partikongressen, skicka motioner för fler och bättre jobb och framtidens folkrörelse till Västerås.

Du som är medlem, glöm inte rösta i vårt ombudsval, senast 30 januari. Mer infomation och kandidatpresentation hittar du genom att klicka här.

facebook Twitter Email