Modernare järnväg till Oslo förenar

Jeg elsker Norge. Vi svenskar och norrmän har en stark och ömsesidig relation. Med en bättre fungerade järnväg mellan Göteborg och Oslo kommer miljön bli bättre, företagen starkare och fler jobb skapas.

Jeg elsker Norge, men det är ju för segt att ta sig dit! Efter att i dagarna åkt tåg fram och tillbaka mellan Göteborg och Oslo kan jag konstatera att mer finns att göra. Bara tre direkttåg om dagen i vardera riktningen och en restid på fyra timmar för de 29 milen.

Som grannfolk har vi svenskar och norrmän en stark och ömsesidig relation. Vi delar samma framtidstro och den svenska modellen är också en nordisk modell. Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare, antalet norskägda företag i Sverige har fördubblats på tio år och gränshandeln slår rekord.

Men många människor och varor tvingas åka den överbelastade Europaväg 6 mellan Göteborg och Oslo. 3 000 norska lastbilar per dygn färdas på E6an, vilket är en miljötragedi. En utbyggd järnvägstrafik är nödvändigt för att uppnå klimatavtalet i Paris 2015 om att den globala temperaturökningen.

En modern järnväg ger en ökad hållbar rörlighet och med det starkare företag som skapar fler jobb.  Fyra-miljoners-regionen Göteborg-Oslo har en stor tillväxtpotential.

Förslag på lösningar finns. I maj 2016 presenterade det svenska Trafikverket och norska Jernbaneverket rapporten ”Oslo-Göteborg – utveckling av järnvägen i korridoren”. På kort sikt skulle nya mötesspår möjliggöra tätare trafik. På lång sikt behövs dubbelspår. Börjar man med sträckan Öxnered- Skälebol, blir inte bara trafiken till Oslo snabbare och tätare utan också till Karlstad.

Den svenska regeringen skulle kunna initiera en ordentlig och seriös förstudie om förutsättningar för en bättre järnväg på den svenska sidan. Bättre järnvägskommunikationer mellan Göteborg och Oslo skapar framtidstro och minskar mentala avstånd.

Och var lugn. Min kärlek till Norge består.

facebook Twitter Email