Moderaterna tar inte ansvar när det blåser

Moderaterna säger en sak, men gör något annat i frågan om bostäder till nyanlända. De låtsas som att de inte medverkat till beslut de själva deltagit i. Istället underblåser de fientliga stämningar och försenar nödvändiga lösningar, skriver bland andra Anneli Hulthén på GP Debatt.

När människor flyr krig och förtryck måste samhället agera snabbt. Det behövs bostäder åt barn och åt dem som fått uppehållstillstånd. Det snabbaste sättet är att bygga temporära bostäder ? det är både bättre och billigare än att låta barnfamiljer och ensamkommande barn bo på vandrarhem, hos privata aktörer eller i andra kommuner.

Ända från början har det funnits en bred politisk enighet om detta och Moderaterna var med på beslutet den 31 augusti i fastighetsnämnden. Vid senare tillfälle har de agerat för att snabba på processen ytterligare. Den 23 november var de med och fastslog inriktningen att bygga i stadsdelar med få nyanlända, för att inte öka segregationen.

Nu har staden presenterat tolv förslag på platser för att bygga tillfälliga bostäder. Precis som beslutat så ligger de i stadsdelar där få nyanlända bor. Det har kommit in sakliga och förståeliga synpunkter på de tolv platserna och en del har uttryckt oro för förändringen som vi tar på allvar. Innan beslut fattas ska synpunkter beaktas och kanske kommer en del förändringar att göras. Men processen kan inte bromsas och börja om helt. Det finns ett mänskligt ansvar, men också lagkrav på kommunen. Staden måste ta ansvar för bostäder till de flyktingar som anvisas till Göteborg.

Lika populistiska som SD

Detta vet Moderaterna. Ändå utropar de lika populistiskt som Sverigedemokraterna att de vill ha ?flyktingpaus?. Det gör oss oroliga att se Moderaterna närma sig SD.

Precis som vi har de fått information under arbetets gång utan att en enda gång ha invändningar. Ändå gör de nu allt för att ta avstånd från sina egna beslut. Moderaternas brist på ansvarstagande är ett stort problem för staden. De säger sig vilja ha snabba lösningar men när de finns på bordet vill de bromsa och förhala. De slår in öppna dörrar med ?nya? förslag om att utreda fler platser ? något som redan ingår i uppdraget.

Vi rödgrönrosa tar ansvar för dem som flyr utan att öka segregationen i staden. Moderaterna väljer att ta politiska poäng på människors oro i stället. De underblåser oro och fientlighet i stället för att ta ansvar för beslut de själva varit med om att fatta. De säger en sak, men gör något annat. Ansvaret faller hårt på dem som vill öka segregationen.

 

Anneli Hulthén (S), gruppledare

Ulf Kamne (MP), gruppledare

Daniel Bernmar (V), gruppledare

Stina Svensson (Fi), gruppledare

 

Hämtad från GP Debatt 18/2 – 2016.

facebook Twitter Email