Ministrar på besök i Göteborg för att lyssna in hur vi bäst bekämpar brotten och dess orsaker

Under hösten har Göteborg skakats av gängkriminalitet. Skjutningar, vägspärrar och många andra händelser har skapat mycket otrygghet. Det är tydligt att samhället måste göra mer för att bekämpa brotten och dess orsaker.

På grund av höstens händelser har inrikesminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson besökt Göteborg. Mer exakt har de besökt de stadsdelar som varit mest drabbade av gängkriminaliteten – Angered och Biskopsgården.

Syftet med besöken har varit att lyssna in vad boende och yrkesverksamma i stadsdelarna har att säga om utvecklingen men också att få nya inspel kring hur tryggheten kan öka. Vad kan vi göra för att bekämpa brottens orsaker och hur kan vi underlätta för polisen att bekämpa brotten? Gängkriminaliteten ska bekämpas med hela samhällets kraft!

Mikael Damberg talade med bland annat boende, polis, trygghetsvärdar och socialtjänst i Angered om hur utvecklingen kan vändas. Polisen välkomnade regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet då det innebär en rad åtgärder som underlättar deras arbete. Boende pratade bland annat om hur tystnadskulturen kan motverkas så att fler pratar vågar prata med polis och myndigheter.

Han träffade också hemtjänstpersonal som arbetar i Angered. När otryggheten sprids påverkar det också samhällets förmåga att erbjuda den välfärd som de boende förtjänar. Att se till att de som arbetar i välfärden känner trygghet på sin arbetsplats är av yttersta vikt. Detta diskuterades, men även vilka välfärdssatsningar som behövs för att bryta nyrekryteringen till gängen.

Morgan Johansson spenderade sin dag i Biskopsgården. I ett möte med polis, socialtjänst, bostadsbolag, lokala föreningar och kriminalvården lyssnade han in det gedigna trygghetsskapande arbete som görs i området. Trots att det görs mycket behöver mer resurser gå till socialtjänst, ideella föreningar och åtgärder som förenklar polisens arbete.

Regeringen har antagit det största paketet mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Men mer behöver göras, det har de senaste händelserna i Göteborg tydligt visat på. Efter dessa två Göterborgsbesök vet nu ansvariga ministrar mer om vad som behöver göras för att bekämpa brotten och dess orsaker.

facebook Twitter Email