Migrationsöverenskommelsen är bra för Göteborg

En viktig del av den nya överenskommelsen i migrationsfrågan är att alla kommuner nu ska ta emot asylsökande. I Göteborg bidrar vi bland annat med ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn i gamla Sandåsskolan i Askim och en förberedelseklass för nyanlända flyktingbarn i Askim, skriver Shadiye Heydari (S) och Johan Büser (S).

—–
Se fler göteborgskommentarer här.
—–

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro.

Samarbetsregeringen har därför slutit en bred politisk överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna för att möta flyktingkrisen. Vi har tagit ansvar för Sverige tillsammans. Fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen, och fler än någonsin söker asyl i Sverige.

Det svenska samhället bär den här uppgiften och står upp för asylrätten på ett sätt som kommer att gå till historieböckerna. Många människor sliter otroligt hårt för att göra det möjligt. Samtidigt har många kommuner och landsting ett otroligt ansträngd läge. Dagens situation är på lång sikt inte hållbar.

I detta allvarliga läge har samarbetsregeringen förhandlat fram 21 insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet och bättre etablering. Vi vill här lyfta fram några av dem.

Staten ska ta ansvar för kommunernas kostnader för flyktingmottagande. Det är viktigt och riktigt. Totalt föreslås en satsningen på tio miljarder kronor, varav cirka 200 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. För Göteborgs stad skulle det motsvara drygt en halv miljard kronor extra redan för 2015. Det är viktigt för att ordinarie verksamheter i kommunerna som vård, skola och omsorg inte ska påverkas.

I Göteborgs stad tar vi också vårt ansvar. Under fredagen öppnades ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn i gamla Sandåsskolan i Askim. Upp till 60 barn och unga ska där tas emot i ett boende som drivs av Räddningsmissionen. Skolorna i Norra Hisingen kommer att avlasta skolorna i Västra Hisingen genom att erbjuda platser för cirka 300 barn med start redan om några veckor. I Askim öppnas i januari en förberedelseklass för nyanlända flyktingbarn. Vi måste hjälpas åt över hela staden.

Vi samarbetar inom Göteborgsregionen. Göteborgs stad har slutit en överenskommelse med Mölndals kommun gällande ensamkommande flyktingbarn, där vi nu samordnar mottagandet. Detta för att varje barn kan få ett så bra mottagande som möjligt. Göteborgs stad utökar sina insatser genom att möjliggöra fler tillfälliga akutboenden för barnfamiljer på flykt där de kan erbjudas ett tryggt och säkert boende för att sova ut, innan de åker vidare eller söker asyl hos Migrationsverket.

En viktig del av migrationsöverenskommelsen är att alla kommuner nu ska ta emot asylsökande. Ska Sverige predika i Bryssel att EU behöver en omfördelningsmekanism som rättvisare fördelar antalet flyktingar mellan medlemsländerna bör rimligtvis samma princip gälla för Sveriges kommuner. Lika orimligt som att en del länder vägrat ta emot flyktingar är det att kommuner som Göteborg har axlat ett stort ansvar samtidigt som andra kommuner totalt avskrivit sig något som helst ansvar. Dessutom har det ofta varit de mer välbärgade och förmögna kommunerna som inte har hjälpt till.

Vi gläds också åt att migrationsöverenskommelsen innehåller satsningar för utbildning, jobb och bostäder. Friskolor ska ges samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever och kommuner ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de närliggande. Det är också viktigt att den lärarkompetens som finns bland de nya svenskarna nu bättre ska tillvaratas.

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete lyfter överenskommelsen fram att det är av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning. Den befintliga modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända.

Slutligen ges möjligheter till byggande av fler bostäder genom att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen införs och att möjligheter skapas för att rikta statliga pengar till kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända flyktingar.

Med samarbete och solidaritet bygger vi ett bättre Sverige. För alla.

Shadiye Heydari (S) riksdagsledamot Göteborg
Johan Büser (S) riksdagsledamot Göteborg 

 

Även publicerad på GP debatt 23 oktober 2015.

.

facebook Twitter Email