Mer samarbete ska göra Sverige starkt

 

Den satsning som Volvo Cars och Geely inviger på Lindholmen i dag visar på hur samverkan och nytänkande kan skapa jobb och konkurrenskraft. En socialdemokratisk regering kommer att välja att investera kraftigt i samverkansprogram för forskare, företag, fackförbund och förtroendevalda, skriver Stefan Löfven och Anneli Hulthén (S).

I dag inviger Volvo Cars och Geely ett gemensamt forskningscenter på Lindholmen i Göteborg. De stränder som en gång var hem till den svenska varvsindustrin inrymmer i dag utvecklingen av nästa generation Volvo- och Geelybilar. Satsningen innebär att många nya jobb växer fram på Hisingen i Göteborg och att regionen ytterligare stärker sin position som kunskapsregion.

För lite mer än ett år sedan medverkade vi vid presentationen av den investering på ca 34 miljarder som Volvo Cars gjorde på utveckling av ny fordonsarkitektur. Att Geely och Volvo nu valt att förlägga ytterligare en investering i Göteborg är i sig ett tecken på att regionen erbjuder den fordonsexpertis och kompetens i världsklass som krävs för att utveckla framtidens fordon. Med en allt hårdare internationell konkurrens ökar kraven på att vi ständigt stärker vår utvecklingskraft och kompetens. Därför vill vi Socialdemokrater prioritera investeringar i samverkan, utbildning och kompetensutveckling framför nya skattesänkningar. Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Det är ett ambitiöst mål, och vi vet att det inte finns några genvägar för att skapa nya jobb och knäcka arbetslösheten.

Flera exempel i Göteborg

I Göteborg finns i dag flera exempel på hur staden, näringslivet och forskningen samarbetar för att gemensamt stärka konkurrenskraften. I december presenterades satsningen ?Drive me?, där 100 självkörande Volvobilar kommer att rulla på Göteborgs vägar från 2017. Det är världen första storskaliga pilotprojekt för autonom körning och ett samarbete mellan branschen och det offentliga. Genom projektet kommer man att studera vilka samhällsfördelar tekniken kan ge vad gäller exempelvis trafikflöde, säkerhet och miljö. Samtidigt stärker Sverige och Volvo sin konkurrenskraft inom hållbar mobilitet och säkerhet.

Från 2015 kommer Göteborg tillsammans med Volvo AB att vara testarena för en ny busslinje som går helt på el. Eftersom bussarna är tysta och fria från avgaser kommer de att kunna köras i stadsmiljöer som tidigare inte varit möjligt, även inomhus. Sverige behöver fler typer av samarbeten som tar vara på utvecklingskraften.

Fantastisk utveckling

Den satsning som Volvo Cars och Geely inviger på Lindholmen i dag visar på hur samverkan och nytänkande kan skapa jobb och konkurrenskraft. Lindholmen i Göteborg har gått från varvsindustri, till varvskris till att i dag erbjuda attraktiva forskningsmiljöer och kompetens i världsklass. Det är en fantastisk utveckling, som kommer att studeras av många andra städer i världen. Det är så vi vill att hela Sverige ska fungera.

Den borgerliga regeringen gick till val 2006 på att bara sänkt skatt och sämre välfärd skulle kunna skapa jobb. De lade ned samverkansprogram och minskade dina utbildningsmöjligheter. Nu är arbetslösheten högre än när de tog makten ? och 400 000 är arbetslösa. Det är ett hårt bokslut för regeringen Reinfeldt.

Dagens utveckling bekräftar att regeringen haft fel. Inga företag anställer fler bara för att människor kan mindre eller mår sämre. Det krävs gemensamt fokus och samverkan för att företag ska kunna växa och anställa i framtiden.

Det är därför en socialdemokratisk regering kommer att välja att investera kraftigt i samverkansprogram för forskare, företag, fackförbund och förtroendevalda. Vi kommer att skapa en innovationsfond för företag i tidiga skeden, och stärka kapitalförsörjningen för inkubatorer som får företag att växa. Vi satsar på en nyföretagargaranti, så att du med små resurser men bra idéer kan starta företag. Samtidigt ska vi stärka stödet till export till nya marknader, och hjälpa fler små- och medelstora företag att exportera för första gången.

Vi investerar helt enkelt i den samarbetsanda som gjort Sverige starkt. Där den borgerliga regeringen i dag pekar ut särintressen kommer en socialdemokratiskt ledd regering samverka. Där de idag väljer nya skattesänkningar, kommer vi att välja investeringar i jobb, skola och välfärd. Det kommer att ligga till grund för många fler invigningar som den vi ser idag ? och för att alla som har möjlighet kan arbeta, i Göteborg och i hela Sverige.

Stefan Löfven (S)

partiledare

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

 

Tidigare publicerad på GP-debatt 22 januari 2014

 

 

 

facebook Twitter Email