Med anledning av turerna kring styret i Göteborgs stad

Nedan följer frågor och svar med anledning av den senaste tidens turer kring styret av Göteborgs stad.

Varför bildar V, MP och FI ett eget block utan oss?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ meddelade under tisdagen att de bildar ett nytt rödgrönrosa block som Socialdemokraterna inte är del av. Vi har ända sedan valresultatet stod klart varit tydliga med att en rödgrönrosa budget inte har tillräcklig stort stöd. Att då lägga fram en sådan skulle riskera att ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande – vilket förstås är helt uteslutet för oss.

Vi har i den rödgröna konstellationen haft ett långvarigt och bra samarbete. Meningsskiljaktigheterna mellan oss och vänsterblocket rör sig inte i första hand om de utmaningar staden står inför  utan hur man vill arbeta.

Mer precist kring huruvida vi exklusivt skulle arbeta fram en gemensam rödgrönrosa budget. Vår uppfattning har hela tiden varit att det inte är rimligt att söka stöd från flera partier med en färdigförhandlad produkt. Ska man förhandla måste man visa respekt. Då måste alla partier ges möjlighet att vara med vid förhandlingsbordet redan från start.

 

Kan Alliansen styra staden framöver?

Under onsdagen meddelar Alliansen att det gjort upp om en valteknisk samverkan med det nya vänsterblocket. Uppgörelsen innebär att Alliansen skulle styra staden med 24 av 81 mandat i kommunfullmäktige. Det är en tunn minoritet som riskerar att försätta Göteborg i ett politiskt kaos de närmsta fyra åren.  Göteborg står inför en rad viktiga och svåra beslut och utmaningar som handlar om att stärka välfärden, förbättra tryggheten, bygga bort bostadsbristen, öka jämlikheten och se till att ännu fler kommer i arbete. Att gå in i det arbetet med en skakig minoritetskoalition vore inte ansvarsfullt.

Vi tror att Göteborg behöver är en betydligt bredare koalition som gör det möjligt att styra staden på ett stabilt och handlingskraftigt vis. För det krävs en blocköverskridande lösning.

 

Hur arbetar vi Socialdemokrater framåt härifrån?

Oavsett vem som sagt vad till vem, vem som bjudit in vem och när så har Göteborg och göteborgarna stora och svåra frågor och utmaningar framför sig. S-linjen är, och har hela tiden varit, att ta ansvar för Göteborg genom att försöka skapa en bredare koalition. Om bara skattesatsen tas i november behöver beslut om stadens nya budget inte fattas förrän i december, detta har vi nu att ta ställning till. Göteborgarna förtjänar att vi samlar oss kring stadens utmaningar och arbetar framåt tillsammans. Vi socialdemokrater i staden är både villiga och beredda att fortsatt samtala om lösningar med alla utom SD.

facebook Twitter Email