Med anledning av styrelsens bristande förtroende för Ann-Sofie Hermansson

En enhällig distriktsstyrelse beslutade igår att Ann-Sofie Hermansson inte längre har förtroende att fortsätta som gruppledare.

Grunden till detta är olika syn på hur en modern folkrörelse ska arbeta. Vår grundsyn är att den ska vila på dialog, öppenhet och demokratiska beslut.

Under lång tid har ett fåtal personer i stadshuset bedrivit en delvis egen politisk inriktning som saknar förankring i partiet. Som exempel kan ges den planerade försäljningen av hyresrätter i Rannebergen. Vid ett annat tillfälle handlar det om undanhållande av information. Detta skedde till exempel efter valet och gällde hur övriga rödgröna partier ville samarbeta. Hermansson beslutade i höstas mot partidistriktets styrelses uttryckliga vilja om samarbete med Demokraterna och att inte distansera sig från de rödgröna partierna. Detta valde stadshuset att nonchalera och agerade istället tvärtom.

Dessutom har distriktsstyrelsen under en längre tid fått signaler på att arbetsmiljön i Stadshuset inte fungerar, något som också har blivit skäl till varför kommunalråd valt att sluta. Nu senast Shahbaz Kahn som har styrelsens förtroende och som gärna vill ha kvar honom som kommunalråd.

Samarbetet mellan partidistriktets styrelse och Ann-Sofie Hermansson har inte fungerat, partidistriktets styrelse har beslutat en sak och Hermansson har gjort något annat.

Detta har skapat motsättningar men också försvagat den demokratiska ordningen som finns, de strategier som distriktsstyrelsen antagit har ignorerats. Distriktsstyrelsen har genom Anna Johansson vid ett flertal tillfällen bjudit in till dialog med Ann-Sofie Hermansson för att nå en lösning. Detta har inte gett önskat resultat.

Distriktsstyrelsen har alltså under en längre tid varit medvetna om problemet och har under det senaste halvåret varit aktiva och villiga i att hitta en lösning. Att behöva uttala ett misstroende är ett misslyckande för oss som parti men vi ser ingen annan lösning då de dialogerna som förts och de försök till förändring som gjorts inte har gett resultat.

I praktiken har Ann-Sofie Hermanssons ledarskap saknat förankring i partidistriktets styrelse, hon har agerat på eget mandat.

I går eftermiddag samlades partidistriktets styrelse men Ann-Sofie Hermansson valde att lämna mötet i förtid. Hon har alltså varit fullt medveten om vikten av att vara närvarande på mötet och de frågor som skulle diskuteras.

Styrelsen beslutade därefter att meddela Ann-Sofie distriktsstyrelsens uppfattning, om hon inte själv väljer att avgå kommer det utlysas extrainsatt distriktskongress inom 2 veckor i enlighet med stadgarna.

Vid eventuella frågor ber vi er kontakta Eva-Marie Rasmusson eller Viktoria Tryggvadottir Rolka.

Klicka på den röda knappen nedan för att läsa vår kandiatförsäkran- valetiska riktlinjer som alla våra företrädare skriver under och förbinder sig att följa.

Klicka här för att läsa vår kandidatförsäkran

facebook Twitter Email