Med anledning av KF-ledamoten Patrick Gladhs avgång

Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, uttalar sig med anledning av kommunfullmäktigeledamoten Patrick Gladhs avgång.

En av våra företrädare, Patrick Gladh, har avsagt sig sina kommunala uppdrag för partiet. Detta bl.a. efter samtal mellan honom, kommunfullmäktigegruppens ledare Jonas Attenius och mig. I samtalen har det framgått att han har för avsikt att starta, äga och driva en friskola i aktiebolagsform med vinstintresse. Vi har även fått veta att det på sikt finns planer att expandera till en koncern av vinstdrivna friskolor.

Vore det en fristående skola med särskilda vinstbegränsningar eller i stiftelseform hade vårt samtal blivit ett annat. Men för ett parti som kräver att vinstjakten ska få ett slut, att pengarna ska stanna i välfärden, är det helt enkelt inte förenligt att sitta som kommunfullmäktigeledamot och samtidigt bedriva affärsverksamhet i Göteborgs välfärd. Som kommunfullmäktigeledamot är det för många beslut, såväl internt i partiet som i den folkvalda församlingen, som skulle uppfattas som jäviga eller påverkade av yttre intressen: Övergripande budgetbeslut, den kommunala skolans arbetssätt, skolpengens nivåer, marknadsexperiment i välfärden, den kommunala skolpersonalens arbetsvillkor och förmåner – i allt detta och mer därtill skulle partiets agerande och beslut ses med misstänksamhet av väljarkåren. Det fungerar naturligtvis inte. Ingen ska tveka på att vi är partiet som alltid sätter välfärden först, före vinstjakt och dyra privatiseringsexperiment. Den här gången fick vi verkligen, trots att det gjorde ont, sätta välfärden först.

Patrick är en kompetent, klok och uppskattad person. Jag vill tacka honom för hans tid som förtroendevald för Socialdemokraterna och önskar honom lycka till.

Mattias Jonsson
Ordförande
Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email