Med anledning av gårdagens beslut

Partivänner,

En kris innebär alltid ett tillfälle till nyorientering och nystart. Krisen i sig är nästan aldrig positiv utan oftast både påfrestande och smärtsam, men ibland är den nödvändig för att komma vidare och nästan alltid ger den oss värdefulla erfarenheter och nya möjligheter att utvecklas.

I går samlades över 400 medlemmar i Folkets Hus. Jag tror att vi alla gick dit med viss bävan och känsla av obehag och det var, oavsett vilken inställning man hade, en känslomässigt jobbig tillställning. Jag tycker att debatten fördes i god ton trots det svåra ämnet och att vi lyckades behandla varandra med respekt och utan övertramp. För detta vill jag rikta ett varmt tack till er både ombud och medlemmar som var på plats.

Efter debatt och omröstning stod det klart att Ann-Sofie Hermansson entledigas från sitt uppdrag som gruppledare i kommunstyrelsen. ”Soffan” har både innan och under sin tid som gruppledare stått för ett politiskt patos som hon ska ha all heder för. Arbetet för en tydligare profilerad socialdemokrati där jämlikhet och frihet från förtryck har stått i fokus har varit viktigt och har ett starkt och brett stöd i partiorganisationen. Det arbetet ska vi fortsätta med oförminskad styrka.

I dag börjar en ny vecka. Socialdemokraterna i Göteborg befinner sig i ett helt nytt läge. Vi står mitt i en allvarlig kris, men också i en situation där vi själva avgör om den krisen ska splittra och försvaga oss eller bli ett avstamp för förnyelse, för att samla och stärka oss.

Behovet av att prata om det som varit, uttrycka sin besvikelse och sin frustration, bearbeta sin sorg och samtala är stort och vi kommer att behöva ge varandra utrymme och tillfälle för det samtalet. Vi kommer därför fortsätta ha öppet hus på expeditionen vid flera tillfällen framöver med start den 16 mars klockan 10-14, och kommer också gärna ut till föreningsmöten och andra aktiviteter.

Men vi får inte stanna i att älta det som varit och vända oss inåt, i stället måste vi samtidigt orka vända blicken framåt och utåt och fokusera på de viktiga uppgifter som ligger framför oss.

Utgångspunkten är som alltid kampen för ett samhälle där alla får komma till sin rätt och inte begränsas i sina drömmar om ett gott liv. För att nå framgång i den kampen behöver vi återvinna det förtroende vi tappat och för det behöver vi en stark organisation, en tydlig politik som tar avstamp i människors vardag och kompetenta företrädare. Samla, skola, påverka – så ser vårt uppdrag alltjämt ut.

Det uppdraget kan aldrig utföras av en person eller en mindre grupp, det ansvaret och den möjligheten äger vi alla. Min övertygelse är att den bästa läkningen är att vi genomför bra verksamhet och utvecklar ny, bra politik – och att vi gör det tillsammans.

Jag hoppas att just du blir en av dem som ser till att den här krisen vänds till möjlighet och att vi så småningom går ur den som ett piggare, mer enat och starkare parti.

 

Anna Johansson

Partidistriktets ordförande

facebook Twitter Email