Med anledning av en partiföreträdares delning på Facebook

Hej,
Vi är mitt uppe i slutskedet av en väldigt viktig valrörelse och granskningar av enskilda företrädare får allt större uppmärksamhet. Vad vi behöver och vill ha är en ärlig och juste debatt mellan partierna som tydliggör skillnaderna mellan oss som bygger på fakta. Vi ska bedriva en valrörelse som är tuff i sak men det ska vara en schyst valrörelse, vi ska inte sprida lögner eller agera på ett oacceptabelt sätt.

Idag har vi fått kännedom att en av våra företrädare delat en text med direkta lögner om våra motståndare på sin facebook. Detta är helt oacceptabelt. Efter samtal har vår företrädare nu beslutat sig för att lämna samtliga sina uppdrag i och för partiet. Företrädaren kandiderar inte på årets valsedlar.

Vi har i partiet haft processer där vi tagit fram kandidater och där kandidaterna fått förtroende av partiet att företräda oss på olika nivåer. Som kandidat är det viktigt att respektera förtroendet som är givet och de värderingar som vägleder oss som parti.

Min förhoppning är att vi alla lär av detta, att vi var och en faktagranskar noga innan vi delar inlägg och vid minsta tveksamheter låter bli. Ni kan också alltid kontakta oss ombudsmän på expeditionen om ni känner er osäkra på källor osv.

 

Nu fortsätter vi och ger allt i denna valrörelse!

Vänligen

Eva-Marie Rasmusson

Förste ombudsman

facebook Twitter Email