Mattias Jonsson och Jonas Attenius invalda i partistyrelsen!

Under söndagen valdes Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, och Jonas Attenius, kommunalråd, in partistyrelsen. Den är partiets högsta beslutande organ när kongressen inte är samlad. Här ställer vi ett par snabba frågor till dem.

Berätta, vad innebär detta?
”Det skapar en möjlighet för oss att föra in Göteborgsperspektivet i de beslut som fattas. Vi får en bättre möjlighet att påverka och en bättre dialog och följsamhet med de beslut som fattas, både innan och efter.” inleder Mattias. Jonas fyller i ”Det är väldigt hedersamt. Vi får en möjlighet att driva Göteborgs intressen.”

Vilka frågor ser ni fram emot att driva?
Jonas lutar sig fram, ”Svåra segregationsproblem och gängkriminalitet är frågor som är stora både i Göteborg och nationellt där vi verkligen måste hitta lösningar. Jag brinner också för välfärdspersonalens villkor. Vi måste se till att de resurser som går till välfärden verkligen når ut så att vi får den kvalitet vi vill ha.”. Mattias nickar och tar vid, ”Det är också viktigt att vi går till val med en tydlig politik och spetsiga budskap så att vi får bra möjligheter att ta itu med problemen”.

Grattis till er båda!
”Tack!”.

facebook Twitter Email