Mattias Jonsson: Flyktingförslag som värnar svenska modellen

Jag tycker att Morgan Johanssons förslag idag om ny flyktingpolitik är förnuftiga säger Mattias Jonsson, riksdagsledamot för Göteborg

– Förslaget innebär bl a tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd och en mer restriktiv linje för anhöriginvandring. Jag menar att förslagen är nödvändiga för att säkerställa det värdiga mottagandet vi eftersträvar.

– Flyktingsituationen innebär en stor utmaning för Sverige och den svenska modellen. Det är genom en ordnad och reglerad invandring, mer rättvis fördelning av asylsökande i EU och en kortare väg till arbetsmarknaden, som vi står bättre rustade inför framtiden.

– Jag är som socialdemokrat stolt över att Sverige tar emot fler människor per capita än något annat EU-land. Och jag är stolt över att vi i Göteborg tar vårt ansvar. Vi är det land som gett flest behövande en fristad och möjlighet till ett bättre liv. Det betyder också att Sverige som land växer, vilket är bra. Men Sverige kan inte lösa flyktingsituationen på egen hand. Därför är regeringens nya förslag nödvändiga säger Mattias Jonsson.

För mer information se www.regeringen.se
Kontaktuppgifter: Mattias Jonsson, riksdagsledamot, tel 0705-464449.


facebook Twitter Email