Marina Johansson: Välkommen äldresatsning

– Den satsning på äldreomsorgen som Stefan Löfven och Magdalena Andersson har presenterat i dag är mycket välkommen, säger Marina Johansson, kommunalråd (S) med ansvar för hemtjänst och äldreboenden i Göteborg.

– Jag håller med om att det är för lite personal i äldreomsorgen. Det går ut både över kvaliteten i tjänsterna och arbetsmiljön för personalen. Det är skrämmande att se hur de borgerliga regeringsåren har glesat ut bemanningen lika mycket som 90-talskrisen. När vi miste regeringsmakten 2006 hade vi 132 anställda per 1 000 invånare inom äldreomsorgen i riket, nu är vi nere på 126, samma nivå som i åren efter 90-talskrisen.

– Förslaget om trainee-tjänster för att öka personaltätheten, hjälpa oss att klara de stora rekryteringsbehoven under kommande år när både pensionsavgångar och andelen över 75 år ökar och för att få ner ungdomsarbetslösheten är lika enkelt som genialt. Med denna satsning möter vi inte bara upp behovet av personal i äldreomsorgen utan även får många arbetslösa ungdomar ett jobb. Det är viktigare än fortsatta skattesänkningar. Det är ett betydande steg för ett bättre Göteborg. För alla.

Läs mer om Stefan Löfvens vallöfte för äldreomsorg här.

facebook Twitter Email