Marina Johansson: Barns rätt till goda uppväxtvillkor är en förutsättning för ett jämlikt Göteborg

I Göteborg har vi bestämt oss för att de stora skillnaderna i livslängd, livsvillkor och hälsa som finns i vår stad måste motarbetas på alla tänkbara plan. Att satsa resurser på de allra yngsta barnen är viktigt, det är där vi måste börja. Barn måste i så hög grad som möjligt få samma chanser och möjligheter till ett gott liv. Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad och jag är stolt över att få vara med och driva det arbetet.

Idag inledde jag min Almedalsvecka med ett samtal på Västsvenska Arenan om barns rätt till goda uppväxtvillkor, där stadens arbete med programmet Jämlikt Göteborg närstuderades och diskuterades. I Göteborg har vi bestämt oss för att de stora skillnaderna i livslängd, livsvillkor och hälsa som finns i vår stad måste motarbetas på alla tänkbara plan. Vad vi bland annat gjort som faktiskt är unikt i hela landet är att vi slutit ett avtal med regionen där vi gemensamt åtar oss att satsa medel och resurser på att nå de allra yngsta barnen. För det är där vi måste börja.

Barn måste i så hög grad som möjligt få samma chanser och möjligheter till ett gott liv. Rent konkret innebär det exempelvis att vi startat familjecentraler runt om i staden, där BVC, Öppna Förskolan, Socialtjänsten och Mödravårdscentralen ryms under samma tak. Här kan BVC-sköterskan enkelt be en socialarbetare komma in och svara på en fråga eller vara med från början när en familj visar sig behöva hjälp.

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Och det som jag tycker är viktigast att komma ihåg, är att vi måste våga hålla i nu. Att på riktigt minska skillnader i uppväxtvillkor kommer att ta minst en generation. Det kommer att kräva tid, resurser och hårt arbete. Vi kommer behöva jobba otraditionellt ibland, hitta nya vägar, som till exempel via civilsamhället. Vi kommer säkert att göra misstag ibland. Men jag är övertygad om att den väg som Göteborg nu tar med sitt starka fokus på att skapa en jämlik stad,  är rätt väg att gå och jag är stolt över att få vara med och driva det arbetet.

Om du är nyfiken på vårt arbete för att ge barn en god start i livet kan du läsa mer om det här

facebook Twitter Email