Ludvigsson/Johansson: värna schysta villkor på vägarna

 

Olle Ludvigsson, kandidat till EU-parlamentet, och Lars Johansson, riksdagsledamot, skriver att de vill värna ordning och reda på vägarna och främja seriösa åkerier som ger de anställda schyssta villkor.

Infrastrukturminister Katarina Elmsäter Svärd verkar inte vara medveten om den svenska åkerinäringens problem. Oseriösa aktörer som inte betalar avtalsenliga löner och struntar i arbetsmiljö- och cabotageregler slår ut seriösa åkerier.  Såväl åkare som chaufförer vet hur allvarlig situationen är. Infrastrukturministern borde ta ett steg ut i verkligheten och ta sitt ansvar för att de åtgärder som krävs för att svenska åkerier och chaufförer ska få schysta konkurrensvillkor snarast genomförs, i stället för att anklaga oss för smutskastning och lögner.

Vi socialdemokrater står upp för den fria rörligheten som betytt mycket för svenska företag. Men konkurrensen på EU:s inre marknad måste ske på lika villkor ? vi kan aldrig acceptera att seriösa företag konkurreras ut med lägre löner, och sämre anställningsvillkor. I Sverige ska svenska kollektivavtal och villkor gälla för alla. Det viktiga är att chaufförer inte ska diskrimineras eller utnyttjas på grund av sin nationalitet.

Det är förstås glädjande om regeringen nu förbereder förslag för att stävja fusket i åkerinäringen. Men vad är det för åtgärder och när kommer Elmsäter Svärd presentera dem? Regeringen har suttit vid makten i åtta år och hittills har den inte vidtagit några kraftfulla åtgärder för att säkerställa att rättvisa villkor ska gälla för åkeribranschen.  Kommer den att göra det nu?

Elmsäter-Svärd skriver att hon ska driva frågan i EU. Vi tvivlar dock på hennes faktiska intentioner. När transportministrarna från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ifjol skrev ett gemensamt brev till EU:s transportkommissionär att dagens reglering av transportmarknaden inte fungerar utan främjar missbruk och social dumpning ? så ville inte Elmsäter-Svärd skriva under.

Så sent som den 17 januari i år sa infrastrukturministern i riksdagen att regeringen vill se en avreglerad transportmarknad i Europa. Det skulle öppna upp för än mer låglönekonkurrens och sämre arbetsvillkor i åkeribranschen. Situationen skulle bli än mer pressad för seriösa åkerier och den svenska modellen skulle urholkas ytterligare. .

Alternativen i EU valet är tydliga.  Moderaterna vill avreglera transportmarknaden. Vi socialdemokrater vill värna ordning och reda på vägarna och främja seriösa åkerier som ger de anställda schysta villkor.

Olle Ludvigsson, kandidat till EU-parlamentet från Göteborg
Lars Johansson, riksdagsledamot för Göteborg

 

Även publicerad på GP debatt.

facebook Twitter Email