Linnarsson: Investering i sjukvård viktigare än skattesänkning

Det finns mycket kvar att utveckla inom sjukvården men då måste det vara slut på den borgerliga regeringens kortsiktiga skattesänkningar och dags att i stället investera i den gemensamma välfärden skriver bl a Håkan Linnarsson, kandidat till regionfullmäktige.

När vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen ser framåt mot nästa mandatperiod så är det med en socialdemokratisk sjukvårdspolitik med patienten i centrum, fler medarbetare, högre ambitioner för de sjuka äldre och mer resurser.

En snabb och effektiv akutmottagning där de med störst behov får vård först självklarheter. Att sjukhusen inte klarat det ökade trycket på akutmottagningarna har vi fullt fokus på att klara ut. Inte med kortsiktiga åtgärder utan med ett helhetstänkande på patienter och strukturer.

För akutsjukvården innebär det att flera delar som har påverkat väntetiderna negativt förändras. Direktspår in i vården förbi akutmottagningarna har redan genomförts på många platser och fler får besök av specialistteam i sitt hem. Det kommer också finnas resurser till reella förbättringar för medarbetarna och fler tillgängliga vårdplatser dit patienterna kan slussas ut från akutmottagningen på ett mer effektivt sätt.

En fortsatt satsning på ännu bättre nära vård inom primärvård och på närsjukvårdscentrum kommer också minska behovet av att besöka akutmottagningen.

Patienten i centrum

Vi ser också en förbättrad service i vår sjukvårdsupplysning och minskad administrativ börda för medarbetarna inom sjukvården som viktiga delar i en helhet som kommer att ge snabbare vård på rätt vårdnivå.

En jämlik sjukvård som utgår från patienternas personliga behov kräver en sammanhållen sjukvård som även i framtiden ser till patientens vinstintresse först, inte riskkapitalisternas. Visst finns det mycket att utveckla inom sjukvården men då måste det vara slut på den borgerliga regeringens kortsiktiga skattesänkningar och dags att i stället investera i den gemensamma välfärden och i kompetensutveckling för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Allt för att sätta patienten i centrum.

Håkan Linnarsson (S) Kandidat till regionfullmäktige för Göteborg
Helén Eliasson (S) Regionråd

 

 Ur debattartikel publicerad på GP debatt 19 juli 2014.

facebook Twitter Email