Likvärdigheten behöver stå i centrum

Att skapa en jämlik skola för alla ska inte vara en sliten plattityd, utan praktisk politik. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör mycket bra för skolans utveckling: investeringar i tidiga insatser, mindre klasser och fler och mer välbetalda lärare är nödvändiga insatser. Men det krävs mer för att vända resultaten på allvar, skriver SSU Göteborgs ordförande Linus Glanzelius.

Den bristande likvärdigheten är en strukturell utmaning som socialdemokratin måste ta tag i. Föräldrarnas utbildningsbakgrund har blivit helt avgörande för om elever klarar sig i skolan eller inte. I allt högre utsträckning går barn till högutbildade och barn till lågutbildade föräldrar i helt olika skolor. Skolsegregationen är ett stort problem, inte minst i Göteborg. Eleverna får inte samma verkliga chans att ta till sig kunskap ? och lärarna får inte samma reella möjlighet att se till att alla elever klarar sig.

Fler vill se strukturella reformer. I en debattartikel i DN (2016-02-09) lyfter LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund problemen med skolsegregationen ? och presenterar ett antal förslag. Bland annat att alla antagnings- och urvalssystem till skolan bör utredas ur ett segregationsperspektiv.

OECD menar att det svenska skolsystemet behöver reformeras. Arbetet med de svagast presterande grupperna behöver stärkas. Det fria skolvalet måste reformeras för att minska skolsegregationen. För att valfriheten inte ska ske på bekostnad av likvärdigheten och alla barns rätt till en god utbildning.

Jag kan inte mer än att hålla med. Tidiga insatser, mindre klasser och höjda lärarlöner är nödvändigt och bra. Men det är dags för oss socialdemokrater att kavla upp ärmarna och ta tag i skolans strukturella utmaningar.

Linus Glanzelius
ordförande SSU Göteborg 

facebook Twitter Email