Läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola

Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss socialdemokrater går investeringar i våra barns framtid före privatiseringar och skattesänkningar för de som redan har mest.

”En elevs postadress påverkar idag hur väl man kommer att klara skolan. Det kan vi som socialdemokrater aldrig acceptera” inleder Johan Büser, riksdagsledamot, sin valfilm med.

Socialdemokraterna nationellt har också presenterat vallöften för en tryggare skola:

  • Läxhjälpsgarant – Vi vill införa en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan.
  • Obligatorisk lovskola – det ska vara obligatoriskt för elever i årskurs 6–9 att delta i lovskola om de riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar.

Läs mer  här.

 

facebook Twitter Email