Låt Göteborgs EBO-undantag vara kvar!

Göteborg måste få chansen att hantera segregationsproblemen! Då måste stadens undantag från EBO-lagen vara kvar. EBO-lagen ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i landet med bibehållna bidrag – och väldigt många väljer att bosätta sig i storstädernas ytterstadsområden med trångboddhet och social utsatthet som följd. Tidigare i år lyckades vi trots motstånd från högerstyret undanta hela Göteborg från lagen. Nu är möjligheten att undanta hela kommuner hotad – men vi måste få chansen att göra detta för att på allvar kunna börja beta av integrationsskulden. Detta driver jag i mina roller som riksdagsledamot och lokal partiordförande.

Ansvaret för mottagningen av nyanlända ska delas mellan kommunerna. Rika kranskommuner ska inte kunna slippa undan ansvar medan Göteborg tar extra ansvar, såsom så länge varit fallet. Nu är det dags att Göteborg ges en chans att komma ikapp med integrationen medan andra kommuner kliver fram och tar sitt ansvar.

/Mattias Jonsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

facebook Twitter Email