Lägre påminnelseavgifter och krav på Backaundantaget

Det Västsvenska paketet behövs för Göteborgs framtid men påminnelseavgiften för trängselskatten måste bli lägre och regeringen måste införa Backaundantaget. Det framgår när de rödgrönrosa partierna i Göteborg idag lämnar sitt yrkande i frågan om trängselskatten.
– Jag förstår att en del blir besvikna. Men det Västsvenska paketet är nödvändigt för stadens framtid. Vi har lyssnat på den kritik som kommit mot trängselskattens utformning och vi har föreslagit förbättringar i systemet, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter folkomröstningen har den rödgrönrosa ledningen tagit initiativ till två utredningar om alternativ till trängselskatten. Båda utredningarna visar tydligt att det inte finns några smärtfria alternativ, alla får konsekvenser. Inga andra alternativ kan uppnå likvärdiga effekter på miljö, hälsa, trafik och trängsel som trängselskatten gör. Andra möjliga alternativ skulle innebära alltför stora kostnader för till exempel ytterligare stora satsningar på kollektivtrafiken eller höjda parkeringsavgifter. Detta samtidigt som en alternativ finansieringskälla till trängselskatten måste till.

 – Vi tar ansvar för Göteborgs framtid, för att stärka näringslivet, skapa jobb och framtidstro. Västsvenska paketet med trängselskatten är trots allt den bästa lösningen. Nu har utredningarna också visat att göteborgarna betalar bara en tredjedel av skatten ? det är bra att fler är med och betalar. säger Anneli Hulthén.

 Framtiden står i fokus även för Ulf Kamne, kommunalråd (MP):
– Jag har största respekt för valresultatet och de som röstade nej, men miljöförlusterna blir för stora om man avskaffar trängselskatten. Barnastma och för tidig död på grund av bilavgaser, trängsel och kostnader för företag kan vi inte bara strunta i, säger Ulf Kamne.

 Det har visat sig att skatten har en rimlig social fördelning.
– Det är rimligt att de som tjänar mer också betalar mer för att förbättra kollektivtrafiken för dem som tjänar mindre, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

 Det är många som gynnas av trängselskatten, eftersom den finansierar stora satsningar på kollektivtrafik.
– Vi ser att kvinnor och andra grupper med sämre ekonomi drabbas hårdare när det inte satsas på kollektivtrafiken. Vi vill ha en stad som är hållbar och jämställd, då behövs trängselskatten, säger Stina Svensson (Fi), ledamot av kommunfullmäktige.

 Systemet med trängselskatt fyller således de tänkta funktionerna. Men det finns omständigheter med systemet som bör förändras. Förseningsavgiften på 500 kronor drabbar människor alltför hårt och snabbt. Därför föreslår den rödgrönrosa ledningen nu en lägre tilläggsavgift som fungerar som påminnelseavgift, precis som den statliga Vägtullsutredningen föreslog. Den rödgrönrosa ledningen är också mycket tydlig med att Backaborna ska slippa betala trängselskatt i Backa.
– Nu förväntar vi oss att regeringen genomför det undantag för Backaborna som kommunfullmäktige har begärt, säger Anneli Hulthén (S). 

Klicka här för att läsa yrkandet.

Presskontakter:
Cecilia Dalman Eek (vik pressekreterare Socialdemokraterna): 0706 55 48 59 [email protected]
Alice Vernersson (Pressekreterare Vänsterpartiet): 0704 30 02 77 [email protected]
Helena Munther (Pressekreterare Miljöpartiet): 0722 09 01 43 [email protected]
Jonathan Hiller (Pressekreterare Feministiskt initiativ): 0708 88 19 57 [email protected]

facebook Twitter Email