Kongress 2019 – Remissrunda programtexter

Nu är partistyrelsens två programtexter – inför kongressen – på remiss hos grundorganisationerna.

De två programtexter som nu går ut på remiss är:

A – Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige

B – Organisatoriskt reformprogram

Arbetarekommunerna ska nu behandla dessa två texter, och inkomma med ändringsförslag. De skickas till [email protected] senast den 16 december!

 

A – Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige

För programtexten vill partistyrelsen få in ändringsförslag fördelat på respektive kapitel. Svara så kortfattat och kärnfullt som möjligt.

A1 – Inledning Kunskap för framtiden, Nya kunskapsreformer bygger Sverige starkt, samt Avslutande ord.

A2 – Kapitel 1, Utbildning för att växa och växla

A3 – Kapitel 2, Utbildning som leder till jobb

A4 – Kapitel 3, En gedigen grund att stå på

B – Organisatoriskt reformprogram

För programtexten vill partistyrelsen få in ändringsförslag fördelat på respektive kapitel, samt på tre (3) särskilda frågeställningar. Svara så kortfattat och kärnfullt som möjligt.

B1 – Inledning Organisatoriskt reformprogram

B2 – Kapitel 1, Bakgrund (varför)

B3 – Kapitel 2, Verksamhetsidé (vad)

B4 – Kapitel 3, Organisatoriska reformer (hur)

B5 – Kapitel 5, Ansvarsfördelning

B6 – Fråga 1, Utifrån detta organisatoriska handlingsprogram, vilka åtaganden bör arbetarekommun, distrikt respektive partistyrelse ansvara för? Hur ser vi till att gå från ord till handling?

B7 – Fråga 2, Vi kommer som organisation ha mindre resurser, men samtidigt högre ambitioner för verksamheten. Vilken verksamhet är viktigast? Finns det något vi borde sluta göra eller göra mindre av? Finns det andra saker som vi kan göra på ett smartare sätt rent resursmässigt?

B8 – Fråga 3, Vad är största hinder för att vi ska uppnå uppsatta mål?

 

Vid frågor – mejla till [email protected]!

 

A) kunskap för framtiden, trygghet och konkurrenskraft för Sverige

B) organisatoriskt reformprogram 20181203 remiss

facebook Twitter Email