KD, kan ni välja mellan Adaktusson och aborträtten?

Aborträtten och jämställdheten ifrågasätts av allt fler. För oss Socialdemokrater är det självklart att stå upp för att kvinnor äger sin egen kropp. Därför är vi både förvånade och bekymrade över att David Lega (KD), kommunalråd och EU-kandidat, inte tydligare tar avstånd från högt uppsatta partiföreträdare med förlegad kvinnosyn som tydligt motverkar aborträtten.

Kristdemokraternas andre vice partiordförande, Lars Adaktusson, har i 22 viktiga omröstningar i EU-parlamentet tagit ställning emot aborträtten, vilket en granskning från DN visat. Vid ett tillfälle handlade det dessutom om abort kopplat till ett tioårigt barn som utsatts för våldtäkt. David Lega, kommunalråd i Göteborg och EU-kandidat, kritiserade Lars Adaktussons agerande i omröstningarna vilket är bra. Men det hamnar i skuggan när han samtidigt inte tar tydligare avstånd från Adaktusson, utan tvärtom uttrycker ett starkt förtroende för honom.
Adaktusson, som idag sitter i riksdagen, har sagt att ”aborttalen måste hållas nere”. Förbud mot abort minskar sällan aborterna utan ökar istället de illegala och i många fall livsfarliga aborterna. Det finns, utöver det förebyggande arbete som redan görs i Sverige idag, få sätt att minska aborttalen som inte innebär ett ifrågasättande av aborträtten. Det finns däremot otaliga skräckexempel på hur den konservativa högern undergräver aborträtten, utan att i lagtext inskränka den:

• Sedan Donald Trump tillträdde som president i USA har han vid upprepade tillfällen undergrävt aborträtten. En av hans första åtgärder var att underfinansiera abortkliniker. Han har även infört en så kallad munkavelregel, som förbjuder vårdpersonal från att informera kvinnor om var de kan få hjälp med aborter.

• I delar av USA skambeläggs kvinnor som vill göra abort. Bland annat tvingar man kvinnor att se ultraljudsbilder på sina foster och har avskräckande samtal, i syfte att få färre att göra abort.

• KD:S partiordförande Ebba Bush Thor talar om samvetsfrihet för barnmorskor. Den här typen av skuldbeläggande och moralism är början på en livsfarlig utveckling, där det offentliga moraliserar över kvinnors val.

• Kristdemokraterna vill även ha en nollvision mot aborter. Det skulle skicka en skarp styrsignal till vården, socialtjänsten och andra delar av välfärden att aktivt motarbeta aborter.

Lars Adaktusson är inte bara andre vice ordförande utan även utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och har således stort inflytande över hur partiet agerar, inte minst i EU. Utöver sina ställningstaganden i EU har han varit huvudtalare på en ultrakonservativ konferens full av homofober och abortmotståndare.
Mot den bakgrunden blir det tyvärr inte mycket värt att David Lega säger att han hade röstat annorlunda än Lars Adaktusson i enskilda omröstningar, när han samtidigt uttalar fortsatt förtroende för Adaktusson, trots den syn på kvinnors rättigheter som hans agerande visar på.
Vi socialdemokrater värnar kvinnors rättigheter. Vi vill stärka skyddet så att ingen utsätts för sexuella trakasserier i arbetslivet. Vi vill skärpa kontrollen av handeln med preventivmedel och abortpiller. I Göteborg har vi drivit ett framgångsrikt arbete för att höja kompetensen om sexuell och reproduktiv hälsa bland de som arbetar i vår välfärd, och vi vill gå ännu längre genom att skriva in åtgärder mot sexuella trakasserier i kommunens kollektivavtal.

Men kampen för kvinnors rättigheter behöver föras även i EU. När kvinnors rättigheter ifrågasätts i land efter land behöver vi gå ännu hårdare fram för att stärka jämställdheten. Därför vill vi att EU antar en bindande jämställdhetsstrategi som befäster kvinnors rätt till abort, en jämställd föräldraförsäkring och rätt att få jobba heltid samt att sprida den svenska samtyckeslagen i hela EU.
Vi socialdemokrater kommer stå upp för kvinnors rättigheter i Göteborg, i Sverige och i EU. På söndag kan du avgöra – rösta i EU-valet senast den 26 maj.

Mariya Voyvodova (S)
Kandidat till EU-parlamentet

Viktoria Tryggvadottir (S)
Oppositionsråd, Göteborg

facebook Twitter Email