Jonas Attenius: Vi sätter välfärden först – i handling, inte bara i ord

Sedan den första januari i år regeras Göteborg av ett historiskt svagt styre: Fyra borgerliga partier som inte ens tillsammans samlar mer än 29 procent av väljarkåren och 24 av 81 mandat i kommunfullmäktige. Detta unikt svaga styre lade fram sitt förslag till budget för ett par veckor sedan.

Från Socialdemokraternas sida förväntade vi oss att den borgerliga minoriteten skulle agera mer prestigelöst och mer ödmjukt. Vi antog att ett styre som inte samlar mer än 29 procent av rösterna skulle inse att man aktivt, vid varje tillfälle, måste förankra sin politik hos den folkvalda majoriteten i kommunfullmäktige. Vi hade fel. Den borgerliga budgeten är ett nyliberalt systemskifte och ett byråkratiskt monster – samtidigt. Högerstyrets politik saknar alla förutsättningar för majoritet i fullmäktige.

Vi socialdemokrater har ett ansvar gentemot våra 72 500 väljare, välfärden och alla göteborgare. Vår gemensamma välfärd måste gå före politisk prestige och partiernas positionerande. Det vore ansvarslöst att släppa igenom ett systemskifte som inte samlar mer än 29 procent av väljarkåren. Socialdemokraterna kommer därför att yrka minoritetsåterremiss på högerstyrets budget.

De får till den 21 november på sig att göra om och göra rätt. Om inte högerstyret återkommer till nästa kommunfullmäktige med ett budgetförslag som stoppar privatiseringar, utförsäljningar, ombildningar, nedskärningar på skolan och sämre villkor för personalen kommer Socialdemokraterna att rösta för att fälla den borgerliga budgeten.

Vi gör detta genom att rösta på det budgetförslag som står mot högerstyrets i den avgörande voteringen: Vare sig det är vårt eget, de rödgrönrosa partiernas eller Demokraternas. Sverigedemokraterna är självklart inte ett alternativ. Detta innebär inte att vi ställer oss bakom innehåll och substans i något annat budgetförslag än vårt eget. Vi är djupt kritiska mot stora delar av de övriga partiernas budgetförslag – samtidigt som alla tänkbara förslag är bättre än högerstyrets systemskifte.

Den borgerliga budgeten går nämligen inte ihop. Man säger sig vilja värna välfärden och fokusera på kärnuppdraget – samtidigt som man prioriterar nedskärningar i välfärden, färre välfärdsarbetare, ideologiska utförsäljningar och dyra privatiseringar. Följande delar av högerstyrets ekonomiska politik får särskilt allvarliga konsekvenser för Göteborg:

– Massiva nedskärningar i välfärden. I årets budget försöker högerpartierna maskera sina nedskärningar genom att kalla varje krona och öre som skickas till välfärden för satsning, även det som inte ens täcker upp för prisutveckling och befolkningsökningar. Skolan blir särskilt utsatt för stora nedskärningar, med konsekvenser för våra barns framtid. Samtidigt får den administrativa apparaten fortsätta växa.

– Mindre personal i välfärden. Högerpartierna vill få ekonomin att gå ihop genom att minska personalen i välfärden. För att åstadkomma detta skrotar man välfärdspersonalens förstärkta anställningstrygghet och lägger ett uppdrag om att ”minska stadens totala personalvolym” – utöver personalomsättning och naturliga avgångar. Detta innebär i praktiken färre undersköterskor, färre lärare, färre barnskötare, färre socialsekreterare och färre fastighetsskötare. Välfärden fungerar inte utan den duktiga personalen.

– Privatiseringar, utförsäljningar och vinstjakt. De borgerliga partierna har redan tvångsprivatiserat hemtjänsten, med svåra konsekvenser för personalen. Nu vill man gå vidare med privatiseringar av vaktmästerier, måltidsverksamhet och lokalvård. I sin privatiseringsiver vill man dessutom räkna hem en 30-procentig besparing på lokalvården. Vinstjakt får inte lokalvårdare att jobba snabbare. Marknadsexperimenten hör inte hemma i vår gemensamma välfärd.

– Tusentals hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Bara under 2020 vill högerstyret tvinga igenom ombildningar av minst 1000 hyresrätter. Under mandatperioden har man som konkret mål att förvandla minst 4000 hyresrätter till bostadsrätter – över hela Göteborg. Detta är ett närmast oåterkalleligt beslut. I ett läge där bostadsbristen är svår, med tiotusentals i kö till en hyresrätt, kan vi inte acceptera att man av ideologiska skäl ombildar hyresrätter till bostadsrätter.

Den borgerliga budgeten står i direkt motsats till en politik som sätter välfärden först. Därför kommer vi, nu på måndag, att rösta för att skicka tillbaka högerstyrets budget till ritbordet. De får till den 21 november på sig att förankra sitt förslag i kommunfullmäktige, eller komma tillbaka med någonting helt annat – utan nedskärningar på välfärdspersonalen, privatiseringar i välfärden och ombildning av hyresrätter.

Annars kommer vi att rösta ner hela budgetförslaget. Det är att ta ansvar för Göteborg och sätta välfärden först – i handling, inte bara i ord.

Jonas Attenius Oppositionsråd

facebook Twitter Email