Jonas Attenius (S) om regeringens jättesatsning på välfärden

Hej!

Jonas Attenius här, gruppledare i kommunstyrelsen.

Idag presenterade regeringen en rejäl satsning på välfärden, och jag tänkte säga några ord om vad det betyder för Göteborgs del.

Vi socialdemokrater har länge sagt att det är dags att sätta välfärden först. Vården, skolan och äldreomsorgen lider alla av akut personalbrist, och behoven väntas bara växa de kommande åren. När pandemin slog till blev konsekvenserna av en underbemannad välfärd smärtsamt tydliga. Det behövs mer personal med rätt utbildning, och för att fler ska vilja jobba i välfärden måste både villkoren och arbetsmiljön förbättras. Då måste man prioritera resurser för det.

De satsningar regeringen nu gör innebär totalt en miljard kronor till Göteborgs kommun nästa år. Av dessa är 659 permanenta medel som även kommer finnas kommande år, medan 392 är ett extra stöd för att hantera pandemins konsekvenser. Delar av pengarna är dedikerade specifikt till äldreomsorgen, medan andra är så kallade ”generella statsbidrag”, vilket är ekonomspråk för att kommunerna kan fördela pengarna som de själva vill.

Det sistnämnda blir avgörande i höst, när kommunen fattar beslut om nästa års budget. Jag tycker det är helt rätt att regeringen ger kommunerna stor frihet i hur man använder sina resurser. Det är vi som har bäst koll på våra lokala behov och det blir mindre byråkratiskt krångel. Det finns bara ett problem: vi har ett högerstyre som gång efter annan prioriterar dyra privatiseringar, byråkrati och vinstjakt. Det kan vi aldrig acceptera. De här pengarna räcker till hundratals nya medarbetare i skolan och omsorgen, och vi socialdemokrater kommer ta strid för att det är dit de ska gå.

Återigen: Det är dags att sätta välfärden först.

facebook Twitter Email