Jonas Attenius (S): Därför förlänger vi krisuppgörelsen över sommaren

Att hantera pandemin och stötta de som drabbas är vår högsta prioritet. Corona-viruset tar inte semester, och då måste det finnas en beredskap för att fatta de beslut som krävs för att hantera pandemin även under sommaren. Därför förlänger vi nu vår krisuppgörelse med högerstyret till och med den 31 augusti.

Vi befinner oss i ett fortsatt mycket allvarligt läge. Allt för många har drabbats själva eller förlorat en älskad i covid-19. Tusentals göteborgare har förlorat jobbet och många fler oroar sig över sin framtid. Ingen del av samhällslivet eller våra vardagsliv lämnas oberörd.

För att garantera göteborgarna en handlingskraftig majoritet för att hantera Coronapandemin och dess konsekvenser ingick Socialdemokraterna i slutet av mars en krisuppgörelse med högerstyret. Genom krissamarbetet har vi drivit på för och fått igenom en rad åtgärder. Bland annat:

Över en halv miljard i stödpaket till välfärden. 220 miljoner går till skolan och 300 miljoner går till omsorgen och socialtjänsten. Dessa pengarna går bland annat till mer personal, bättre villkor och gratis lunchlådor till elever som studerar hemma. Därtill har vi gett alla nämnder en ekonomisk buffert på totalt 200 miljoner. Pengar ska inte vara ett hinder i bekämpandet av pandemin.
Förstärkt anställningstrygghet och fler fasta anställningar. Ingen ska behöva välja mellan att stanna hemma från jobbet när de har symptom och att kunna betala räkningarna i slutet på månaden.
Skydd mot vräkningar för hyresgäster i allmännyttan. Ingen hyresgäst ska behöva gå från hus och hem som ett resultat av krisen.
Förstärkt arbete mot våld i hemmet. I pandemins och den påföljande isoleringens spår riskerar våld i hemmet och andra trygghetsproblem förvärras. Därför behöver samhället öka sitt engagemang för att stötta de som utsätts.
Stöd till föreningslivet. Föreningslivet har tagit en stor smäll till följd av inställda aktiviteter och evenemang. Vi har därför säkrat ett stödpaket i syfte att förhindra att föreningar går under till följd av krisen.

Denna krisuppgörelse var tänkt att avslutas första juli. Läget är dock fortsatt mycket allvarligt och osäkert. Allt fler är arbetslösa, många fritidsaktiviteter ligger nere och många har redan varit hemma från jobb eller skola under en lång tid. Det riskerar förstärka många sociala problem, så som psykisk ohälsa, narkotikaproblem, skadegörelse samt våld i såväl som utanför hemmet. Då måste det finnas en majoritet i beredskap att snabbt fatta de beslut som krävs för att hantera pandemin och dess konsekvenser. Göteborg har ett splittrat politiskt landskap, men vi har inte råd med handlingsförlamande splittring. I en kris ställs vår förmåga att ta gemensamt ansvar och sätta Sveriges bästa före politisk prestige på prov, och vi socialdemokrater tar det ansvaret.

Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse

facebook Twitter Email