Jonas Attenius: I Göteborg vågar vi tänka nytt

Det lönar sig att tänka nytt. Försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende har redan gett positiva effekter. Men att tänka nytt och utveckla hållbara arbetstidsinnovationer kallar oppositionen för slöseri, skriver bland andra kommunalrådet Jonas Attenius (S) på GP Debatt. 

Jonas Attenius (S)Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet. Hur vi mår på jobbet är därför mycket viktigt och en god arbetsmiljö är avgörande. Göteborg stad ska vara en modern arbetsgivare som arbetar brett med arbetsmiljöfrågorna. Försöket med sex timmars arbetsdag är en av våra satsningar och visar att vi vågar testa nya arbetssätt.

Sedan 2015 arbetar personalen på Svartedalens äldreboende sex timmar med full lön och det är planerat att pågå fram till 2017. Försöket följs av en följeforskare som studerar hur personalens hälsa och stress påverkas. Redan nu kan vi se positiva effekter genom mindre stressad personal, färre sjukskrivningar och högre kvalitet.

Både personal och de boende är positiva. Personalen har fått mer tid för familj och fritid, och de boende möts av en mindre stressad personal och en lugnare atmosfär. De enda som inte är positiva är de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. De menar att försöket är slöseri med pengar och vill därför avsluta det i förtid. Det är oroväckande att de ser mer välmående personal och en högre kvalitet på omsorg som slöseri.

Vi vill prioritera äldreomsorgen som i dag har stora utmaningar med dålig arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro. I dag kostar sjukfrånvaron över 400 miljoner för Göteborgs stad, en stor del handlar om stress och hög arbetsbelastning. Genom förkortad arbetsdag har vi lyckats ändra på det. Försöket med sex timmars arbetsdag har minskat sjukskrivningarna och därigenom förbättrat kontinuiteten. Vi arbetar dessutom med en rad andra åtgärder genom en handlingsplan för bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen.

Kan inte lita på de borgerliga

Som arbetsgivare vill vi självklart värna den svenska modellen. En viktig del i modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden ska skötas genom förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare. Inför försöket med sex timmars arbetsdag skrevs därför ett kollektivavtal om vad parterna kommit överens om. Ett avtal som Moderaterna själva skrivit under, trots detta vill de avsluta projektet i förtid.

Uppenbarligen kan de som arbetar i staden varken lita på att de borgerliga partierna håller sitt ord eller tänker arbeta för en bättre arbetsmiljö. Eller är de kanske rädda för att invänta forskningsresultaten från delrapporten som kommer i slutet av april?

Vi rödgrönrosa ser tvärtom fram emot att få ta del av forskningsresultaten. Forskningen har varit en viktig del i försöket och kan förhoppningsvis ligga till grund för fler arbetsmiljösatsningar. En hållbar arbetsmiljö är avgörande för att vår omsorgspersonal ska hålla ett helt arbetsliv. Att skapa mer attraktiva arbetsplatser är dessutom viktigt för att locka personal till en framtid med allt fler äldre.

Sedan Svartedalen uppmärksammats stort både nationellt och internationellt har både borgerliga och rödgröna kommuner och landsting gått ut med att de ska prova sex timmars arbetsdag. Norrlands universitetssjukhus, äldreboendet Sjöljungfrun i Umeå, ortopedkirurgiavdelningen i Mölndal och utredningar i Nyköping och Örnsköldsvik är bara några exempel. Dessutom finns flera privata initiativ där företag som Konsultbolaget Brath, Reklambyrån Oss, Toyota i Mölndal, Appföretaget Filimundus, Produktionsbyrån Background och Qall Telecom alla har infört eller testar sex timmars arbetsdag.

Hälsosam balans

Vi är med andra ord många som vill ha ett modernt arbetsliv, men också ett modernt samhällsliv och familjeliv. Försöket med sex timmars arbetsdag visar ett exempel på hur man kan skapa förutsättningar för en mer hälsosam balans mellan fritid och arbete. Göteborg ska inte bara vara en framgångsrik materiell innovationsstad, utan också vara öppen för innovationer för ett hållbart arbetsliv.

Jonas Attenius (S)

kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

Från GP Debatt 2016-04-20

facebook Twitter Email