Johansson: Satsning på höghastighetståg

Höghastighetståg som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö är en nödvändig investering för att bygga Sverige starkt och hållbart för framtiden, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Läs mer:
P1-morgon, klicka här

Propositionen från regeringskansliet, klicka här 

Igår presenterade infrastrukturminister Anna Johansson investeringar som bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. De ekonomiska ramarna för infrastruktur föreslås öka med 100 miljarder kr för perioden 2018-2029. Satsningen innehåller bl.a. höghastighetståg som ska knuta samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Det skapar större arbetsmarknadsregioner och ökad näringsliv. Storstäder ska integreras för att skapa stora tillväxteffekter.

Järnvägen är eftersatt i Sverige. Tågtrafiken räcker inte till och det är för mycket störningar. Orsakerna är för lite investeringar och för mycket eftersatt underhåll. Därför behöver både befintliga banor rustas upp, men också nya byggas. Därför satsar regeringen en ökning med 47 % till drift och underhåll. Resenärer ska kunna lita på kollektivtrafiken och att tågen går i tid. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter och det är centralt med ett brett stöd i riksdagen.

facebook Twitter Email