Johan Büser: Vårbudget för sammanhållning & jämlikhet

Riksdagsledamot Johan Büser följer debatten om vårbudgeten direkt från riksdagen. Här skriver Johan själv om sina intryck från debatten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens vårbudget presenterades idag. På plats i riksdagen följer jag nu debatten i kammaren. Finansminister Magdalena Andersson argumenterar starkt för att de ofinansierade skattesänkningarnas tid är förbi ? denna regering levererar satsningar på fler jobb och investeringar i välfärden. För att kunna bygga samhället måste jämlikheten sättas först ? sammanhållning gör Sverige starkt. Växande klyftor försvagar oss. När jag lyssnar på de borgerliga partiernas företrädare i riksdagen påminns jag ständigt om vad dessa kräver: De vill se sänkta löner för vanliga löntagare, genomföra skattesänkningar för de som redan lever i överflöd och avveckla den svenska modellen. Konflikten kan inte vara tydligare. Jag och mina socialdemokratiska kollegor står upp för den svenska modellen.

Mycket finns kvar att göra. Ett samhällsbygge genomförs varken på en dag eller med en vårbudget. Men detta är ett viktigt steg framåt. Arbetslösheten sjunker stadigt och har nu nått de lägsta nivåerna sedan finanskrisen tog sin början. Jämlikheten ökar och klyftorna blir mindre när regeringen prioriterar vanliga löntagares villkor framför skattesänkningar. Nyanländas kunskaper valideras och svenskundervisningen tar fart för de som kom hit under den svåra situationen i höstas. Sammantaget är min bild att Sverige går bra just nu. Vi har råd att investera i välfärden, jobben och skolan.

Det är till välfärden jag vill återkomma. Under förra veckan uppdagades att världens absoluta elit, de mest välmående av de välmående, hade gömt undan miljarder och åter miljarder av skattekronor i så kallade skatteparadis världen över. Samtidigt som detta sker satsar Sveriges socialdemokratiskt ledda regeringen på att permanent förstärka den svenska välfärden med tio miljarder kronor. Jag instämmer i vad Magdalena Andersson för en stund sedan sade här i riksdagen: Den svenska modellen går ut på att de som har en inkomst betalar skatt – som socialdemokrat kommer jag aldrig se mellan fingrarna på skattefiffel!

Det går bra för Sverige. Med en socialdemokratiskt ledd regering som bestämt prioriterar satsningar på jämlikheten över skattesänkningar, den svenska modellen över ökade klyftor, går vi en ljus framtid till mötes. Jag röstar på regeringens vårbudget.

facebook Twitter Email