Johan Büser vald till rapportör för demokrati och mänskliga rättigheter i OSSEs parlamentariska församling

I samband med OSSEs parlamentariska församlings årsmöte valdes i veckan riksdagsledamot Johan Büser till rapportör i tredje kommittén med särskilt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. På mötet framförde även OSSEs nuvarande ordförande och tillika svenska utrikesminister Ann Linde en hälsning.

Johan Büser leder sedan tidigare riksdagens OSSE-delegation där fem partier ingår. I OSSE finns det totalt 57 medlemsländer, och OSSE är världens största regionala säkerhetsorganisation.

– Under de senaste åren ser vi hur den europeiska säkerhetsordningen utmanas och där territoriella gränser inte längre respekteras. Demokratin utmanas i många länder och inskränks. Minoriteter hotas och förtrycks. Detta är helt oacceptabelt. Jag hoppas kunna bidra politiskt till en säkrare, bättre och tryggare framtid, säger Johan Büser.

Uppdraget som rapportör innebär ett aktivt arbete med möten, rapportskrivning och initiativtagande för demokrati och mänskliga rättigheter.

facebook Twitter Email