Johan Büser (S): ”Ockupationen måste upphöra och internationell rätt följas”

I dagarna blev partidistriktets internationella ledare Johan Büser intervjuad av en palestinsk tv-kanal med anledning av den kritiska utvecklingen i Mellanöstern. Johan har ett långvarigt internationellt engagemang i Israel och Palestinafrågan, och är också ordförande i den svenska OSSE-delegationen.

– Jag har besökt både Israel och Palestina flera gånger de senaste åren. Bland annat genom det projekt som Socialdemokraterna i Göteborg har i Palestina där vi arbetar med en civil organisation som jobbar för att stärka unga och kvinnors rättigheter, säger Johan.

De senaste åren har dock varit tuffa i regionen. Förtrycket har ökat, bosättningarna har tillåtits att breda ut sig och många i civilbefolkningen har fått betala ett högt pris. Den 1 juli riskerar dessutom 30 procent av palestinska Västbanken att annekteras.

– En annektering av Västbanken är ett brott mot folkrätten. En annektering skulle riskera både säkerhet och stabilitet i regionen och dessutom riskera att omöjliggöra en tvåstatslösning värd namnet. Trumps så kallade fredsplan är ingen lösning – den inkluderar inte båda parterna vid förhandlingsbordet, vilket givetvis måste vara en förutsättning, menar Johan.

– Den svenska ståndpunkten är tydlig. Vi kräver att folkrätten ska gälla, att annektering inte ska ske och att Jerusalem ska vara huvudstad för båda folken och båda länderna. Israel och Palestina har båda säkerhetsbehov som ska uppfyllas, och båda sidor måste existera och leva inom erkända och mellan parterna förhandlade gränser. Det var bland annat därför som den svenska regeringen fattade beslutet att erkänna Palestina 2014. Nu krävs tydlighet, och många behöver höja rösten för att stoppa annekteringen. Ytterst måste ockupationen upphöra och internationell rätt efterlevas, avslutar Johan.

facebook Twitter Email