Jobben skapas i Göteborg

.  

– Det är oerhört positivt att det nu finns fler jobb för göteborgare och för andra som jobbar här. Det ger framtidstro och hopp inte minst för de unga och för andra som är nya på arbetsmarknaden, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs stad. 

I veckan offentliggjorde Business Region Göteborg sin undersökning om arbetslösheten i landets tre största städer. Nu är första gången Göteborg går om Stockholm sedan jämförelserna startade på nittiotalet. Många av de nya jobben i Göteborgsregionen finns inom tillverkningsindustrin. När övriga landet fortsätter att förlora arbetstillfällen inom industrin är det motsatt utveckling i Göteborgsregionen.

I september minskade arbetslösheten med nära tvåtusen i området, och har nu en arbetslöshet på 6,3% jämfört med 6,7% för ett år sedan. Detta innebär att I september hade 1 852 personer fler personer i Göteborgsregionens tretton kommuner ett arbete att gå till.  

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) är glad för beskedet. ”Det är oerhört positivt att det nu finns fler jobb för göteborgare och för andra som jobbar här. Det ger framtidstro och hopp inte minst för de unga och för andra som är nya på arbetsmarknaden”.

Statistiken omfattar den registrerade arbetskraften i åldrarna 16-64 år. Både andelen öppet arbetslösa och de som befinner sig i olika program med aktivitetsstöd minskar i Göteborgsregionen. Minskningen är störst bland de som har aktivitetsstöd. Minus 7 procent på ett år.

”Det får effekter i flera led. Företagstjänster, där bemanningsföretagen ingår, ligger kvar på en hög nivå. Men vi kan också se att hotell- och restaurangbranschen skapar många nya jobb, och att sysselsättningen ökar inom handeln. När fler är i arbete ökar också den privata konsumtionen”, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

.

facebook Twitter Email