Jobb eller utbildning inom 90-dagar

– Den massarbetslöshet som råder bland unga kräver kraftfulla och riktade insatser. Med en S-ledd regering i höst blir 90-dagarsgarantin en möjlighet för Göteborgs unga. Unga människor ska jobba eller studera ? inte vara arbetslösa, skriver Anneli Hulthén och Ylva Johansson (S).

Efter åtta år av borgerligt styre är nästan 80 000 unga inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, av dessa 32 000 arbetslösa längre än sex månader. Det råder massarbetslöshet bland unga. Sverige behöver slå in på en ny väg som ger våra unga chans till jobb och utbildning.

I dag presenterar vi förslag på hur vi vill genomföra 90-dagarsgarantin i Göteborg för att unga arbetssökande senast inom 90-dagar ska ha ett jobb, utbildning eller praktik.

Den borgerliga regeringens strategi att angripa arbetslösheten genom sänkta 

skatter och pressade löner har dömts ut av verkligheten. Vi föreslår en ny jobbstrategi för Sverige. Strategin omfattar investeringar, insatser för ökad efterfrågan på arbetskraft och satsningar på utbildning och kompetens. Målet är att Sverige till år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Dit når vi genom att öka antalet människor i arbete och antalet arbetade timmar.

Ett viktigt led i jobbstrategin är särskilt riktat mot att ge fler unga jobb. Det kan också handla om en kombination av utbildning och praktik. Genom att anpassa insatserna efter behov som finns av utbildad arbetskraft leder förslaget också till bättre matchning på arbetsmarknaden.

Inte kravlöst

90-dagarsgarantin är ett ambitiöst erbjudande från samhällets sida, men det är inte kravlöst. Den unge arbetslöse får utföra ett ambitiöst arbete eller anta den utmaning som ligger i att studera. Vi tvivlar inte på att detta är en väsentlig politisk insats ? en nödvändighet för att öka ungas sysselsättning. Med en regering ledd av Stefan Löfven blir 90-dagarsgarantin en möjlighet för Göteborgs unga.

Från Göteborgs Stads sida vill vi Socialdemokrater knyta ytterligare satsningar till 90-dagarsgarantin för att ge unga fler vägar till jobb. Vi vill skapa fler broar för unga mellan skolan, näringslivet och jobben. Därför är ett första steg att jobba smartare tillsammans med näringslivet för att hjälpa unga som står långt ifrån arbetsmarknaden att få kontakter, förebilder och erfarenheter som hjälper dem närmare jobb. Här finns många erfarenheter att hämta från Angeredsutmaningen.

Angeredsutmaningen är ett långsiktigt arbete som länkar samman företagens och elevernas behov och skapar win-win situationer. Genom att erbjuda exempelvis praktikplatser, mentorskap eller handledare till examensarbeten kan företag komma i kontakt med unga och på så sätt attrahera framtida arbetskraft och underlätta generationsväxlingar. För de unga ger Angeredsutmaningen möjligheten att ta del av ett större nätverk, testa olika yrkesinriktningar och samla på sig erfarenheter som för dem närmare arbetsmarknaden.

Med en regering ledd av Stefan Löfven kommer Göteborg få ytterligare cirka 3 000 platser till vuxenutbildningen. Det är ett viktigt steg i 90-dagargarantin som ökar möjligheterna för unga att få en utbildning som leder till jobb. Vi ser att många vill utbilda sig men inte får plats. Bara i år var det cirka 500 personer som inte fick plats på undersköterskeutbildningen i Göteborg. Vuxenutbildningen kan därmed spela en viktig roll för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden samtidigt som det ger unga jobb.

Fler konkreta förslag

Nationellt har Socialdemokraterna presenterat en satsning på 5 000 traineejobb inom hälso- och sjukvården som också ingår i 90-dagarsgarantin. Dessutom vill en S-regering satsa på 700 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor och 850 fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen varav 250 barnmorskor.

För Göteborg kommer det innebära att cirka 400 unga i Göteborgsområdet ges möjlighet att arbeta inom sjukvården och samtidigt utbilda sig till undersköterska eller medicinsk sekreterare i stället för att gå arbetslösa. Vi kommer att presentera ytterligare konkreta förslag på hur vi vill genomföra 90-dagarsgarantin i Göteborg. För i Göteborg ska unga erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar om de går utan arbete, det är vårt löfte.

Anneli Hulthén (S)
Kandidat som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Ylva Johansson (S)
riksdagsledamot, arbetsmarknadspolitisk talesperson

Publicerad på GP debatt 20 aug 2014

facebook Twitter Email