Jan Eliasson nominerad till Nobels fredspris

Göteborgs riksdagsledamöter Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson, Johan Büser och Shadiye Heydari nominerar Jan Eliasson till Nobels fredspris 2016.

Motivering: Göteborgaren Jan Eliasson har genom sin långa gärning i FNs tjänst bidragit till en tryggare och mänskligare värld. Hans engagemang har ett brett spann från enskilda människors villkor till att förändra orättfärdiga globala strukturer. I sitt arbete har Jan visat att de mellanmänskliga förmågorna empati, närvaro och kärlek till sin nästa är avgörande faktorer för framgångsrik konfliktlösning.

Jan Eliasson är idag vice generalsekreterare i FN och har tidigare varit chef för FN:s humanitära frågor, ordförande i FN:s generalförsamling och bland annat haft uppdrag som FN:s särskilde sändebud i Darfur, som medlare under Iran-Irakkriget och under konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan.

 

.

facebook Twitter Email