Investeringar i lärarna

Idag presenterade Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan investeringar för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet. Totalt innebär det 3,5 miljarder kronor årligen för att fler ska vilja bli lärare.

Den nationella samlingen för läraryrket som presenterades idag vid presskonferensen med Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan med fokus på samverkan och sammanhållning är ett sätt att möta situationen med den nationella lärarkrisen. Detta är något som framförallt lärarfacken har uppmärksammat. SCB uppskattar att det kommer att finnas brist på närmare 60 000 lärare år 2030, och redan om sex år kommer det att finnas brist på drygt 43 000 lärare enligt SCB.

Socialdemokraternas förslag innehåller dessutom fler karriärtjänster i skolor med tuffa förutsättningar, kompetensutveckling för rektorer och lärare samt mindre administration.

– Detta är en välkommen satsning. För oss är skolan en av de viktigaste framtidsfrågorna, och lärarna är skolans viktigaste resurs. För att nå målen om höga kunskapsresultat och en jämlik skola är detta en betydelsefull investering, säger Anna Johansson (s) riksdagskandidat och kommunalråd med ansvar för skola i Göteborg.

 

Lär mer om vallöftet här.

facebook Twitter Email