Investeringar i kunskap och jobb

Idag är över 400 000 människor utan arbete i vårt land. Av dessa är många ungdomar, utrikes födda eller bor på landsbygden. Det är ett stort slöseri med människors kraft och vilja att arbeta. Det krävs politiska lösningar för att vända denna trend och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. 

Regeringen har de senaste veckorna presenterat sina investeringar i jobb, skola och konkurrenskraft. Under 2016 satsas över 14 miljarder på att ge den som vill och kan möjligheten att få ett jobb. Satsningarna på bostäder och infrastruktur ger jobb här och nu, och gör Sverige starkt i framtiden. Efter åtta år av eftersatt järnvägsunderhåll och för få nya bostäder är detta angelägna investeringar ? inte minst för näringslivet.

En nyckelfråga för vår aktiva näringspolitik är att förbättra matchningen mellan företag och människor med rätt kompetens. Det finns många sätt att göra detta på. Vi vet att en ung person med en yrkesutbildning har ganska lätt att få ett bra jobb inom det område han eller hon är utbildad till. I höstens budgetproposition föreslår regeringen därför flera satsningar som tillsammans syftar till att yrkesprogrammen ska kunna hålla den kvalitet som arbetsmarknaden kräver. Yrkeslärarens roll måste stärkas, och fler utbildningsplatser skapas. I våras genomgick 470 ungdomar från Göteborg en yrkesutbildning med fokus på fordonsindustrins behov. Idag har över 430 av dessa fått jobb inom just denna bransch ? och många av dem har dessutom direkt från försörjningsstöd till jobb, värdighet och en månadslön. Det är en del i att skapa i ett mer jämlikt Sverige. 

Men för att vi ska kunna möta matchningsproblemen, säkra kompetensförsörjningen och samtidigt få människor att känna sig trygga på en föränderlig arbetsmarknad, räcker det inte med tillgång till god utbildning när man är ung. 19 200 nya platser i komvux och yrkesvux, en 20-procentig ökning av platserna på yrkeshögskolan och kring 7 000 nya platser i folkhögskolorna gör att fler människor kan få de kompetenser som krävs för att kunna ta de jobb som finns. Att du haft det svårt och halkat efter ska inte stå i vägen för ett meningsfullt liv. För oss socialdemokrater är det självklart att ge alla, oavsett vem du är, en andra chans. 

Dessutom är jag oerhört glad över att A-kassan äntligen är återställd. Vi lovade det i valet, och nu är det genomfört. Nära på en miljon svenskar får nu en bättre privatekonomi och ett lättare lov. Att vi nu äntligen har en socialdemokratisk regeing kommer gynna Göteborg. Det är något att hurra för! 

Anna Johansson 
Ordförande Socialdemokraterna i Göteborg 

 

.

facebook Twitter Email