Integration i världsklass skapar trygghet i en ny tid

Sverige har länge legat i topp vad gäller integration. Nu finns det brister som behöver åtgärdas. När denna fråga nu avhandlas på kongressen är det svåra frågor som ska besvaras. Läs Patrick tankar här.

Idag debatteras migrationspolitiken. En stor och svår fråga fylld med mycket känslor. Viktiga frågor att lösa på området är de om familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd. Båda dessa frågor är enormt viktiga för integrationen. Människor som inte kan förenas med nära och kära, eller lever i ovisshet i om de kommer få stanna har mycket svårare att slå ner bopålarna och påbörja sitt nya liv i Sverige.

För mig som socialdemokrat handlar det även om solidaritet och humanism. Sammanfattningsvis är det både rätt och klokt med familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd. Speciellt för frågan om trygghet i en ny tid.

Men självklart finns det svårigheter. Att ha en lagstiftning som skiljer helt från resterande EU är inte hållbart på sikt. Därför är det enormt viktigt att ge partistyrelsen och regeringen ett uppdrag att vara extremt hårda mot resterande EU-länder att öppna upp för en mer human migrationspolitik.

    – Patrick Gladh
facebook Twitter Email