Inrikesminister Damberg: Så knäcker vi gängkriminaliteten

Under dagen besökte inrikesminister Mikael Damberg (S) Göteborg där han höll ett öppet möte om hur den grova brottsligheten ska bekämpas. Ca 150 personer hade samlats för att lyssna på och ställa sina frågor till inrikesministern.

Damberg var tydlig med att gängkriminaliteten ska knäckas och att det är en fråga som regeringen prioriterar. En kraftfull utbyggnad av polisen med ca 25% fler polisanställda 2024 jämfört med 2014, nya befogenheter och mer resurser till polisen, skärpta straff och nya vittneskydds-åtgärder. Det var några av de åtgärder som Damberg lyfte. Samtidigt var han tydlig med att hela samhället måste kraftsamla. Han lovade att göra sitt för att ge polisen rätt resurser och befogenheter, men samtidigt måste skolan ges rätt förutsättningar för att kunna fånga upp unga i tid, socialtjänsten få mer resurser och utsatta områden rustas upp. ”Den opinionsbildare som tydligast kräver mer resurser till socialtjänsten är polisen.” sade Damberg, ”De behöver samarbetspartners som kan hjälpa till.”.

I detta sammanhang lyftes Gårdstensmodellen fram för sitt framgångsrika arbete som resulterade i att stadsdelen togs bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Detta efter att många olika delar av samhället kraftsamlat och samarbetat.

Vill du också vara med och arbeta för ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården där vi samtidigt för en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker? Bli medlem!

facebook Twitter Email