Idén om sänkta löner är en attack på arbetarrörelsen och den svenska modellen

Just nu kämpar en samlad arbetarrörelse för att inte släppa ett av de unika särdragen på den svenska arbetsmarknaden. Det vi brukar kalla den svenska modellen är satt under hårt tryck av borgerliga politiker och Svenskt Näringsliv, skriver LO:s ordförande i Västsverige Dan Gabrielsson. 

Idén är en sån där som kanske ser bra ut på pappret men som har konsekvenser som inte går att överblicka. Tanken är att sänkta lägstalöner ska skapa nya typer av, framför allt, servicejobb. Det är möjligt att det blir så på lång sikt men i processen kommer alla löner utom direktörernas att dras ned. Inte direkt – men med tiden. Även när inflationen är låg är löneökningar nödvändiga. För pensionerna, för att människor får mer erfarenhet och därför ska ha mer betalt, för att de som kommer in på arbetsmarknaden ska få lika mycket som du fick innan dem. 

Det finns två frågor till vi måste ställa oss. Är det den typen av arbetsmarknad vi vill ha och fungerar det? Den första frågan kan vi säga nej direkt på. Sverige ska inte konkurrera med låga löner. Vi ska konkurrera med hög kompetens. På den andra frågan är svaret att vi inte vet. Det finns inga internationella samband mellan låga lägstalöner och andelen sysselsatta. Däremot vet vi att det sätter ett oerhört socialt tryck på de med de lägsta lönerna som ibland måste ha flera jobb för att försörja sig.

Vad ska vi göra då? Det finns hundratusentals lediga jobb i Sverige. Vi har drygt 300 000 arbetslösa. Vi måste allts å matcha arbetlösa mot de lediga jobben. Det kräver utbildning, kartläggning och validering. Det kommer att bli ännu fler lediga jobb snart när stora pensionsavgångar inom offentlig sektor skapar ett oerhört stort behov av utbildad arbetskraft. Här ska vi egentligen vara glada att det redan idag kommer många människor till Sverige för att starta nya liv. Vi behöver dem. Det har gjort stor skillnad för arbetarrörelsen att åter ha en socialdemokratiskt ledd regering men de behöver bli ännu offensivare för att etablera m änniskor på arbetsmarknaden och investera ännu mer i bostäder, infrastruktur och välfärdstjänsterna för att bygga ett starkare Sverige som håller ihop. LO har kongress i juni i år. Kongressbudskapet är ?Investera för jämlikhet?. Det, kamrater, ska vi göra.

Dan Gabrielsson
ordförande för LO-distriktet i Västsverige

facebook Twitter Email