I Göteborg står barnen i centrum

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad. Staden växer och när fler småbarnsfamiljer väljer att bo här behövs förskoleplatser. Förskolan är viktig för barns utveckling. Därför är vi glada över att staden kan erbjuda alla som vill ha en förskoleplats inom fyra månader. Dessutom finns det möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Men det räcker inte.

Förskolan har med tiden kommit att bli en alltmer betydelsefull del av välfärden. Från att ha betraktats som en verksamhet inriktad på barnpassning till att vara en grundförutsättning för det livslånga lärandet. För barn är det nödvändigt att komma i kontakt med andra barn, och i mötet med pedagoger skapas goda förutsättningar för barnets personliga utveckling och lärande.

Att få träffa andra barn och komma i kontakt med flera vuxna med pedagogisk erfarenhet och utbildning är nödvändigt för ett barns personliga utveckling och lärande.

Förskolan ett viktigt verktyg för att ge alla barn möjligheter att lyckas längre fram i skolan. I förlängningen ett sätt att ge förutsättningar för alla Göteborgs unga att kunna leva ett bättre liv.

Vi brinner för att fortsätta att utveckla förskolan. Det är en uppgift vi i vuxenvärlden måste ta på största allvar – eftersom barn inte kan välja sina uppväxtvillkor, än mindre sina föräldrar.

facebook Twitter Email