Hur kan den svenska skolan bli bättre?

Riksdagsledamot Cecilia Dalman Eek svarar på några frågor hur den svenska skolan kan bli bättre på att ge våra barn nödvändiga kunskaper.

Resultaten i den svenska skolan störtdyker och många föräldrar är oroliga för hur det ska gå för deras barn. Vad kan man göra för att förbättra situationen?

Det viktigaste är att satsa på lärarna. På kort sikt handlar det om att ge lärarna mera tid och skapa möjligheter till systematisk fortbildning av hög kvalitet och erbjuda bra löner. Vi Socialdemokrater vill avsätta 400 miljoner nationellt i en kompetensförsäkring för lärare och anställa 4000 fler lärare för att få mindre klasser i lägre årskurser så eleven kan få mer tid med läraren. Genom en bred nationell samverkan om lärarnas villkor vill vi stärka lärarnas status på längre sikt och få fler lärare. Det är bättre än skattesänkningar.

Skillnaderna mellan skolor ökar markant i Sverige och det är ofta där föräldrarna har sämre utbildningsbakgrund som resultaten blir sämre. Hur ska man tackla det?


-En effektiv åtgärd är att se till att skickliga lärare jobbar där de behövs bäst. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit ett extra steg i karriärtjänsterna som skulle ge högre lön till lärare som väljer att arbeta i tuffare områden. Det stämmer också med den fördjupade rapport som OECD presenterade igår om Sveriges PISA-ras. Men skolorna måste också bli bättre på att förvänta sig goda resultat av elever med sämre socioekonomisk bakgrund. Gör man det så lyckas även barn från mindre gynnade hem. Ett bra exempel är Angeredsgymnasiet där man bland annat erbjuder eleverna extra studietid på dagar och eftermiddagar där de får hjälp om det behövs. Det har gett mycket goda resultat.

Det finns många engagerade och skickliga lärare som upplever att de inte får göra sitt jobb i skolan idag. Hur ska det bli bättre?

Lärarna måste få mer tid. Vi vill anställa fler lärare framför allt i de lägre årskurserna och ta bort en del administration. Lärarna måste få utvecklas tillsammans och utvärdera sitt arbete. För att klara det behöver rektorerna vara duktiga pedagogiska ledare. Därför är det bra att Göteborg nu satsar på att utveckla det pedagogiska ledarskapet i skolorna. Socialdemokraterna vill utveckla rektorsrollen för landets alla skolor, så att elever och lärare ska ha duktiga pedagogiska ledare som har tid för uppgiften.

Skolan är ju ett kommunalt ansvar ? har staten något ansvar för att förbättra skolan?

-Skolan är ett gemensamt ansvar för staten och kommunen. Därför spelar det roll hur staten använder skattepengarna. Den borgerliga regeringen har sänkt skatter med 130 miljarder och det har fått effekter inte minst i uteblivna skolsatsningar. Genom Alliansregeringens misslyckade jobbpolitik har kommunerna fått 25% större kostnader för ökande utanförskap. Sverige behöver en regering som tar lärare och elever på större allvar. Då duger det inte att prioritera skattesänkningar före skolan i alla lägen.

Många menar att det är friskolereformens fel att resultaten sjunker i den svenska skolan. Samtidigt finns det stora problem med ökande klyftor också mellan olika kommunala skolor. Hur ser du på det?

-Man kan inte säga att friskolor eller kommunala generellt har bättre eller sämre undervisning. Men den extrema skolmarknaden har inneburit att alldeles för mycket pengar används till annat än undervisning. I Göteborg betyder överetableringen att ungefär 20% av resurserna som skulle gå till elevernas undervisning används till annat. Nu behövs ordning och reda i skolan och längre planeringshorisonter för skolorna. Pengar som vi gemensamt har avsatt till elevernas undervisning ska inte gå till vinster i riskkapitalbolag.

facebook Twitter Email