Hur är läget i skolorna i Majorna-Linné, Ingrid?

 

– Det är bra att det finns ett stort intresse för att våra barn skall få den bästa möjliga start i livet säger Ingrid Andreae (S), ordförande för stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg. Jag är också bekymrad över att vi ännu inte nått ända fram överallt, samtidigt som jag är stolt och imponerad över det arbete som dagligen utförs på våra skolor, både av elever och av lärare.

– Det jag ser som viktiga strategiska framtidssatsningar är att arbeta för mindre klasser och tidigare insatser, att minska kunskapsklyftorna och att ge lärarna möjligheter att vara lärare. Det tycker jag är viktigare än att sänka skatter.

– Det stämmer inte att vi har tagit resurser från skolan till annan verksamhet, utan tvärt om har vi medvetet fördelat mer pengar till skolan än som varit avsett. Vi har haft interna problem i vår organisation som lett till att tidigare beslut inte alltid blivit genomförda. Jag har full förståelse för om rektorerna upplever att det varit otydligt om vad som ska gälla. De problemen har vi nu tagit tag i.

– Ett viktigt arbete för att utveckla skolan är det systematiska kvalitetsarbetet. Att fundera över hur vi kan göra organisationen bättre, skapa en ännu mer lärande organisation och att ta vara på de goda exemplen. Det arbetet pågår för fullt hos oss och jag är övertygad om att det kommer att ge utdelning.

– Något jag är extra stolt över är att vi har en hög andel legitimerade lärare i Majorna-Linné. Vi har bra och engagerade lärare som gör ett enormt bra arbete. Vidare tycker jag att vi serverar en väldigt bra mat i våra skolor med en stor andel ekologisk mat. Jag var själv nyligen på Hagaskolan och åt tillsammans med barnen.

– Jag vill också nämna att vi nu förbättrar miljön på Annedalsskolan genom en renovering. Även Sannaskolan kommer inom kort börja renoveras vilket kommer att bli ett lyft också för den skolan.

– Det är i de yngsta åldrarna insatser har störst betydelse. Vi har i Majorna-Linné satsat på en hög andel utbildade förskollärare (högst i Göteborg). Under 2014 har stadsdelen dessutom avsatt 10 miljoner kronor för kvalitetsarbete i förskolan som bl a gått till en bättre ute- och innemiljö och extrapersonal när så behövs, avslutar Ingrid Andreae.

 

facebook Twitter Email