Höjd pension för vanligt folk

Pensionärer som slitit ett helt arbetsliv ska få mer pengar i plånboken. Därför är Socialdemokraternas vallöfte om höjd pension med upp till 600 kronor i månaden för sex av tio pensionärer rätt. Förslaget berör 196 000 pensionärer i Västra Götalands län.

Idag skriver jag på debattsidan i ETC Göteborg om höjd pension för vanligt folk.

Jag vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. En viktig del i det är investeringar som ger en större trygghet till Sveriges pensionärer. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har Sveriges pensionärer i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad. Trots det ser vi att de som arbetat ett helt arbetsliv men haft låga löner fortfarande har för dåliga pensioner.

För mig är det självklart att pensionärer som varit med och byggt upp det här landet ska få ta del av styrkan i svensk ekonomi – när det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk. Socialdemokraterna vill nu höja pensionerna för sex av tio pensionärer genom ett tillägg till den allmänna pensionen.

Den som har en allmän inkomstpension på mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden berörs av förslaget. För den som har en pension på mellan 11 000 och 14 000 handlar det om en höjd pension på 600 kronor i månaden. Efter skatt innebär det ungefär 5 000 kronor mer i plånboken per år. Det här handlar bland annat om undersköterskor, förskollärare, lastbilsförare, grundskollärare, vårdbiträden, maskinoperatörer, barnskötare, lagerarbetare, städare, redovisningsassistenter, butiksanställda, skötare och vårdare. Ökningen är lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska ”ätas upp” av ett lägre bostadstillägg justeras reglerna för bostadstillägget samtidigt.

DET HÄR ÄR ett av Socialdemokraternas vallöften som kommer att läggas fram för övriga partier för att kunna få till stånd en bred överenskommelse kring pensionerna. Om en majoritet av de andra partierna inte är beredda att stödja förslaget, kommer Socialdemokraterna att istället sänka skatten för att uppnå samma effekt för pensionärerna.

SEDAN DEN socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har bostadstillägget höjts, tandvårdsbidraget fyrdubblats, avgiftsfri öppenvård införts för våra riktigt gamla, satsning har gjorts på mer personal i äldreomsorgen och ett investeringsstöd har införts för fler äldrebostäder. Den orättvisa pensionärsskatten har också börjat avskaffas. I två steg har regeringen sänkt skatten för pensionärer. Det innebär att pensionärer med pensioner på upp till 17 000 kronor i månaden inte längre betalar högre skatt än den som jobbar. Skatten har sänkts för tre av fyra pensionärer och pensionärsskatten ska vara helt borta 2020.

DEN SOM HAR arbetat ett helt arbetsliv har rätt till ekonomisk trygghet. Därför är jag för att höja pensionen för undersköterskor, lagerarbetare och butiksanställda. Så fortsätter vi att bygga ett starkare och tryggare Sverige. ”Sedan regeringen tillträdde har Sveriges pensionärer i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad.”

Du finner hela artikeln i original på debattsidan i dagens pappersupplaga (2018-05-21) av ETC i Göteborg.

facebook Twitter Email