Hjälp krigens offer!

Just nu pågår den värsta flyktingkatastrofen i modern tid. Vi berörs alla av de fruktansvärda händelserna som utspelas. Nu är det tid för handling. 

Jag tillsammans med övriga i styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg väljer att som privatpersoner skänka pengar till UNHCR, som är FN:s flyktingorgan. De har startat insamlingen ?Hjälp till Medelhavet?. 

Pengarna går till nödpaket som innehåller förnödenheter till de flyktingar som lyckats klara sig över medelhavet och som just nu befinner sig i stor nöd. Vi skänker också 10 000 kronor från Socialdemokraterna i Göteborg.

Jag vill på det här sättet uppmana alla göteborgare, medlemmar, s-föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och andra att hjälpa. Skänk pengar t ex via http://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gava-batflyktingar. Eller sätt in på UNHCRs postgiro 90 01 64-5 eller bankgiro 90 0-16 45.

Ingen kan göra allt men vi kan alla göra något!

 

Anna Johansson
Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

.

facebook Twitter Email