Historisk klimatinvestering

”Idag presenterar regeringen sin klimat- och miljöbudget. Det är den största investeringsbudgeten inom området i Sveriges historia. Det är en viktig del i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Genom stora investeringar kan vi möta morgondagens miljöutmaningar och skapa en värld fylld av framtidstro” säger Johan Büser, riksdagsledamot för Göteborg och suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet.

Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet. För att detta ska vara möjligt investerar vi nu 12,9 miljarder i klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi.

För att utsläppen av växthusgaser ska minska behöver hela Sverige hjälpas åt. Därför satsar nu regeringen 3,5 miljarder kronor på Klimatklivet ? stöd för regionala och lokala klimatinvesteringar och initiativ. Detta tillsammans med stadsmiljöavtalen som ska bidra till ökade investeringar i kollektivtrafik samt cykelinfrastruktur är goda nyheter för en stad som Göteborg.

Göteborg har varit framstående i sitt miljöarbete, men har fortfarande inte nått målet om att bli koldioxidneutrala. Genom dessa investeringar är det nu möjligt att trappa upp ett redan gott arbete och sikta mot att bli en ännu grönare stad.

Det ska vara enkelt att välja ett fossilfritt resealternativ när man vill röra sig runt om i landet. Därför avsätter nu regeringen 5,9 miljarder till att stärka järnvägen. Detta kommer innefatta förstärkning av resurserna till drifts- och underhåll samt höja järnvägens kapacitet och göra systemet mer robust.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Nu gör Sverige tidernas största investering någonsin inom klimat- och miljöområdet. Det innebär ett stort kliv framåt. Ett stort kliv som ställer Sverige i täten för miljöinvesteringar och ett stort kliv mot omställningen till ett hållbart samhälle.

facebook Twitter Email