Hermansson vill se dubbelspår

Ann-Sofie Hermansson och Siv Jacobsen vill se dubbelspår järnväg mellan Göteborg och Oslo 

Ann-Sofie Hermansson på plats i riksdagen

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S) och fylkesordförande i Östfold, Siv Jacobsen (Ap) medverkade i ett seminarium i Sveriges riksdag om ökad samverkan inom Göteborg-Oslo-regionen. Detta för att stärka näringslivet, skapa fler jobb och lägga grunden för ett hållbart samhälle. De ser gränsen mellan de två länderna som en möjlighet istället för ett hinder.

För att utveckla samverkan i Göteborg-Oslo-regionen och bygga dubbelspår behöver Trafikverket i första steg starta en åtgärdsvalstudie så man vet kostnaden och hur man ska bygga.

Pendling mellan Sverige och Norge är den största mellan länder i norden och majoriteten av gränsövergångarna mellan Sverige och Norge sker i Göteborg-Oslo-regionen. Norge var också Sveriges största exportmarknad under 2014 och Sverige är Norges viktigaste marknad. En gemensam kultur och historia är en av förklaringarna till den omfattande handeln.

– Vi måste bidra till förbättrade godsflöden till och från Göteborgs hamn, som är nordens största hamn. Därför är det nödvändigt att flytta trafik från väg till järnväg, säger Siv Jacobsen, fylkesordförer i Östfold.

Idag går drygt 93 procent av det gränskorsande godset med lastbil och cirka 97 procent av de gränskorsande personresorna med bil. Järnvägen kan inte konkurrera på grund av enkelspår mellan Öxnered utanför Trollhättan och Halden vid norska gränsen. Om bil- och lastbilstrafiken ska ersättas med järnväg behöver länderna gemensamt satsa på järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Det skulle ge betydande fördelar för både Norge och Sverige, både ur klimatsynpunkt men också ur ett tillväxtperspektiv.

– Miljömässigt är det inte hållbart att så mycket godstrafik går via lastbil. Det är inte heller hållbart att det tar längre tid att åka tåg mellan Göteborg och Oslo än bil och buss, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Ett modernt dubbelspår mellan Göteborg och Oslo skulle hjälpa länderna att nå sina klimatmål, underlätta för tiotusentals pendlare och öka utbytet mellan länderna. Med dubbelspårsutbyggnad kan man nå en restid mellan Göteborg-Oslo på ca 2,5 timmar. 

– Vi behöver ett modernt och framtidsinriktad järnvägsnät som kan underlätta för både näringsliv och människor i Göteborg-Oslo-regionen. Stora attraktiva regioner är framtidens vinnare. För oss som lever i gränsregioner innebär att tänka bort gränsen och se möjligheterna. Det skapar framtidstro och ett jämlikt Göteborg, säger Ann-Sofie Hermansson.

facebook Twitter Email