Hej då stadsdelskretsar – välkomna områdeskretsar!

1 januari i år ersattes Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts tio stadsdelskretsar med tio områdeskretsar. Som medlem i partidistriktet och boende inom Göteborgs stad behöver du inte göra någonting. Ditt medlemskap förs automatiskt över till den geografiska områdeskrets där du bor. Utöver ditt medlemskap i en av områdeskretsarna har du kvar ditt medlemskap i någon av de 71 S-föreningarna och klubbarna.

De nya områdeskretsarna leds av samma styrelser som de tidigare stadsadelskretsarna. Deras ansvar är:
– Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom områdeskretsen.
– Kommunikation med väljare inom områdeskretsen.
– Samordning och ledning av valaktiviteter inom områdeskretsen.
– Samordning av S-föreningarna inom områdeskretsen.
– Att hålla dialog med S-företrädare inför viktiga beslut som berör området.

Under mars månad håller områdeskretsarna sina årsmöten. Datum hittar du i kalendariet här på hemsidan. Listan över alla tio områdeskretsar och dess kontaktpersoner hittar du här.

Har du frågor? Kontakta partidistriktets expedition på
[email protected] eller 031-339 63 00.

facebook Twitter Email