Handslag för heltid

Idag skakade Anneli Hulthén hand med Eva Kärrman, ordförande för Kommunal Väst, i en överenskommelse att tillsammans verka för att arbetsgivare och fack i stadsdelarna får finna lokalt anpassade lösningar på schemafrågor i samband med det utökade antalet arbetstimmar som har följt på erbjudandet om heltid.

Hittills har man använt sig av resurspass. Det innebär att den anställde under några dagar i månaden står till förfogande för att täcka upp luckor på andra arbetsplatser än den egna, för att man på det sättet ska utnyttja timanställda springvikarier mindre.

– Tanken var att det skulle bli bra, men i dag kan vi konstatera att det inte har gjort det överallt. Som gruppledare för Socialdemokraterna i kommunledningen räcker jag handen till Eva Kärrman, ordförande för Kommunal Väst, och säger att nu får vi lösa det här på annat sätt. Löftet om heltider står vi fast vid, sade Anneli Hulthén

– En möjlighet är att i stället för att lägga resurspass för alla införa resursteam, som inte bara ska fylla luckor utan också kan fungera som metodhandledare och utvecklingsresurser. Då får man kanske betala lite mer för att rekrytera de mest yrkeserfarna och kompetenta, säger Anneli Hulthén. Det kan vara ett sätt. Man kan säkert finna andra bra och lokalt anpassade lösningar också. Det behöver inte se likadant ut i alla våra stadsdelar. Och där resurspass fungerar bra finns det ingen anledning att ändra på det.

Eva Kärrman påpekade att det finns grupper, t.ex. nattpersonal, som ännu inte fått erbjudandet om heltid. ? Då får vi ta itu med det också, sade Anneli. Löftet gäller alla.

Utöver de 150 miljoner kronor till ökad bemanning inom äldreomsorgen som Socialdemokraterna redan annonserat vill partiet nu skicka med ytterligare 30 miljoner kronor till de lokala parterna att förfoga över för att hitta bra schemalösningar, förbättra arbetsmiljön och få ner sjuktalen. Parterna får fria händer att komma överens om lösningar lokalt som sedan kan förankras i ett för staden gemensamt kollektivavtal. Enda begränsningen är att utnyttjandet av springvikarier inte får öka, det ska i stället minska.

facebook Twitter Email