Håkan Linnarsson (S), regionråd, om situationen inom vården

Det är nu mer än en månad sedan Coronakrisen slog till på allvar. Sedan dess befinner sig vårt samhälle och i synnerhet vården i en krishanteringsfas. Vi har ställt några frågor till regionrådet Håkan Linnarsson (S) om hur läget ser ut inom vården.

Berätta, hur ser situationen ut i vården inom Västra Götalandsregionen just nu?
För intensivvård, infektionsvård och den typen av mottagningar så är läget otroligt ansträngt samtidigt som bilden är att man löser det. Det finns lediga IVA-platser (intensivvård) och andra typer av vårdplatser. Vården har lyckats väldigt väl med att ställa om för den här situationen.

Vi har en viss variation i antalet som behöver vård inom regionen. Det gör att vi kan använda hela regionens resurser för att avlasta. Här finns en styrka i att vi har en stor region. Det har exempelvis hänt vid vissa tillfällen att vi flyttat på patienter från Sahlgrenska till andra delar av regionen.

Det görs ett fantastiskt arbete runt om med att hitta klösningar. Man har gått verkligen in i ”nu löser vi detta”-läge.

Hur god är beredskapen för att hantera utvecklingen framöver?
Det finns delar av vården där man fortfarande väntar på en topp som hittills uteblivit. Toppen beräknas kunna ge ett behov av 200 IVA-platser. Vi räknar med att ha det tillgängligt med marginal inom kort. Varje dag som vi lyckats skjuta på toppen har gett en dag till att förbättra beredskapen och den tiden har använts mycket väl. Att vi har lyckats trycka ut kurvan har gett möjlighet till förberedelser. I Västra Götalands-regionen är vi beredda på att hantera en topp om den kommer. Beredskapen är god.

Vilka större åtgärder har ni vidtagit för att hantera krisen?
En stor del har varit att frigöra resurser genom att skjuta upp vård som inte behöver genomföras just nu då tillståndet inte är livshotande och då det inte förvärras om man väntar. Man har glesat ut de besök som går att glesa ut helt enkelt. Inom primärvården har man därtill ställt om till huvudsakligen digitala besök.

Försvarets vårdtält Kronan är en annan större åtgärd. Där finns ca 20 IVA-platser som behövs om toppen kommer.

Nu i dagarna får vi tillgång till en försvarshelikopter för att bättre kunna transportera patienter. Det är inte en ambulanshelikopter, utan ska bara nyttjas för transport av patienter. Ett problem med att använda ambulanshelikoptrar som transport är att de måste saneras efteråt. Det har hänt att ambulanshelikoptern varit låst i 4-5 timmar för sanering efter att ha transporterat Covid-patienter.

En annan åtgärd är uppköp av strategiska mediciner och material, bland annat sådant som behövs till respiratorer. Där har vi gått ihop med andra regioner och gjort gemensamma uppköp. Vi har också nyttjat näringslivets handelskontakter, exempelvis har Volvo hjälpt till. De har goda handelsförbindelser.

Har ni beredskap för fler stora åtgärder?
Om situationen kraftigt skulle försämras, vilket inte verkar bli fallet, så finns beredskap att omställa hela sjukvårdsbyggnader till epidemisjukhus. Det skulle dock få stora konsekvenser på övrig sjukvård. Hittills har man exempelvis velat hålla Sahlgrenskas huvudbyggnad fri från Covid-19 för att minska smittspridning. Människor krockar fortfarande med bilar, har fortfarande cancer och så vidare. Den vanliga vården måste också fungera. Men det finns beredskap för att eskalera insatsen kring Covid-19 om det skulle krävas.

I nuläget är såklart fullt fokus på att hantera krisen, men finns det redan nu någon läxa du tycker man kan göra för att vara ännu bättre förberedda i framtiden?
Lyckligtvis har vi inom Västra Götalands-regionen en förhållandevis sammanhållen vård. Vi har ingen stor spridning av utförare. Detta är en styrka.

En annan sak är att ”just in time-systemet” för leveranser har fått sig en stor törn. Det är väldigt skört. Vi behöver större lager.

Men som Stefan Löfven har sagt, det är inte nu vi ska peka finger. Men när detta är över behöver vi såklart skärskåda: vad borde vi gjort annorlunda, vad kan vi göra bättre? En sak som är viktigt nu är att vi dokumenterar vad vi gör så att vi i efterhand kan lära det.

facebook Twitter Email