Gunilla Carlsson vill värna public service

Gunilla Carlsson har av regeringen utsetts till ledamot av Förvaltningsstiftelsen, som äger de tre programföretagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.  

”Jag är glad över utnämningen och vill arbeta för en stark och oberoende public service” säger Gunilla. ”I en utvecklad demokrati har en fri och oberoende media ett egenvärde. Media har en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. Jag ser public service som en självständig medieaktör”.

Förvaltningsstiftelsen ska främja självständigheten hos de tre programföretagen, och dess viktigaste uppgifter är att utse ledamöter i programföretagens styrelser. Uppdraget gäller på 8 år. Gunilla Carlsson är riksdagsledamot för Göteborg och vice ordförande i kulturutskottet..

facebook Twitter Email